Ökat förtroende för Alliansregeringen

Det är något skumt med opinionsinstitutens mätningar. När det gäller partisympatier får de rödgröna ett övertag på 4-8 procentenheter. Men när det gäller mätningar av förtroende för politiker vinner Alliansens företrädare stort.
Regeringen får också mycket högt betyg för sitt jobb. När Skop i april frågat väljarna svarar 59 procent (+5) att regeringen gör ett mycket bra eller ganska bra jobb. Mindre än var fjärde svensk, 23 procent, anser att regeringen gör ett mycket dåligt eller ganska dåligt jobb. Det rapporterar Svenska Dagbladet/TT, dock ej online.
Det är förtroendesiffror som många regeringar inte ens kan drömma om. President Obama, för att ta ett exempel, får bara stöd av 46-48 procent som tycker han gör ett bra jobb.
DN rapporterar i Ökat förtroende för alliansen enligt ny mätning:

– Efter den senaste månadens ras närmar sig förtroendet för det rödgröna regeringsalternativet nästan samma låga nivå som gällde för ett rent socialdemokratiskt regeringsalternativ i november 2009, säger Skop:s analytiker Örjan Hultåker.
Anmärkningsvärt är att även om var tredje, 32 procent, tror ”att en rödgrön regering skulle vara bättre än en den nuvarande borgerliga” – så tror desto fler, 37 procent, ”att de rödgröna skulle göra ett sämre jobb än alliansen”.

Varför spökar mätningarna av partisympatier? Jag har tidigare skrivit om kvardröjande image och historiskt förtroende för S. Men det är ju MP som har de 5 procentenheter väljare som gått från Alliansen till de rödgröna. Om dessa 5 procentenheter återvänder till Alliansens mittenpartier så är vi ungefärligen tillbaka på 2006 års resultat. (Det betyder ju en 10-procentig sving, -5 för rödgröna, +5 för Alliansen.)
Vet de väljare som utgör dessa 5 procentenheter att en röst på MP är en röst mot Alliansen och därmed emot den regering man själv tror gör ett bättre jobb än de rödgröna?
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen