Ordning och reda i migrationspolitiken

Före lunch höll migrationsminister Tobias Billström och partisekreteraren Per Schlingmann pressträff om en ny rapport där man kranskat den rödgröna oppositionens (icke)politik när det gäller invandrings- och asylpolitiken.
— Avsaknaden av gemensamma besked är total från vänsterpartierna på de mest centrala och avgörande punkterna i migrationspolitiken, sa Billström.
Han illustrerade det mycket tydligt genom att lyfta fram sju centrala frågor där oppositionspartierna har skilda ståndpunkter och inte kommit överens.
1. För nya öppnare regler om arbetskraftsinvandring?
2. Positiva till gemensamt asylsystem i EU?
3. Avskaffa asylsökandes möjlighet att välja bostadsort?
4. Stoppa återsändandet av personer som fått avslag?
5. Positiva till försörjningskravet vid anhöriginvandring?
6. Vill ge generell amnesti?
7. Förespråkar fri invandring?

Billström påpekade också att oppositionen inte i sin gemensamma budgetmotion i riksdagen tagit hänsyn till att deras olika förslag lågt räknat kommer att kosta 4 miljarder kr. S-V-MP argumenterar och röstar alltså för en sak i riksdagen, men tar inte ansvar för de ekonomiska konsekvenser partiernas förslag får för statskassan. 
Man kan fråga sig om det är regeringsdugligt att varken komma överens om en gemensam politik eller att bidra med någon finansiering till de förslag man har.
Billström kommenterade också den nya SOM-studien som visar att Svenskarna blir alltmer positiva till invandrare. En förklaring kan vara att det blivit mer ordning och reda i invandringspolitiken sedan Alliansen tog över. Många kommunpolitiker har vittnat om vilken röra det innebar när S-regeringen i praktiken införde amnesti 2005. Detta i kombination med tal om ”social turism” fick många att reagera negativt.
— Nu har vi skapat ett system för arbetskraftsinvandring kombinerat med krav på försörjning. Det är ordning och reda i migrationspolitiken, sa han. Amnesti undergräver tilltron till systemen och skapar bara växande problem. Det ser vi tydligt i länder som använt den här vägen.
Det tror jag stämmer. Det ska gå rätt till. Folk som håller sig undan svenska lagar ska inte belönas. De som däremot arbetar, försörjer sig och erkänner svenska regler är välkomna på ett helt annat sätt.
Läs rapporten: Vems migrationspolitik gäller?
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Rulla till toppen