Mona Sahlin utnyttjar flyktingar i socialbidragsdebatt

För en tid sedan gick Mona Sahlin till angrepp mot Alliansen därför att ”utbetalningarna av ekonomiskt bistånd ökat i mer än 90 procent av landets kommuner”. Hon skrev att ”socialbidragen ökar lavinartat.”
Aftonbladet har granskat påståendet och finner att det är S som stått för rekordnivåerna i socialbidragsberoende:

[Dagens summor] ligger inte i närheten av rekordnivåerna på 90-talet då Socialdemokraterna hade makten. Som högst var biståndet 1997 när det betalades ut 14,4 miljarder kronor. […]
Det ekonomiska biståndet har alltid ökat i kristider. Det är det som är stödets funktion. Under krisen på 90-talet skenade kostnaderna för försörjningsstödet. […] Under krisdrabbade 2009 skedde en ökning, men nya prognoser från första kvartalet 2010 tyder på att uppgången i bidrag håller på att mattas av.

Alltså, bidragsberoendet är betydligt lägre när Alliansen regerar i lågkonjunktur, än när S regerade i lågkonjunktur.
Göteborgs-Posten menar i dagens ledare att Socialdemokraterna försöker triangulera, alltså stjäla motståndarens bästa argument och därigenom neutralisera dennes fördelar. En triangel för mycket:

Att långsiktigt minska bidragsberoendet i Sverige handlar … först och främst om att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen. Då är det klokt att göra det lönsammare att arbeta och billigare att anställa. Men så långt i trianguleringen har Mona Sahlin och Tomas Östros inte nått – beklagligtvis.

Men det finns mer att säga om Mona Sahlins tilltag. Hon påstår i sin debattartikel att socialbidragen ökat pga av ”den cyniska hanteringen av dem som förlorar jobbet”. Men den som granskar Socialstyrelsens statistik finner att ökningen beror framför allt på ökade utbetalningar till flyktingar.
Mellan tredje kvartalet 2005 och fjärde kvartalet 2009 har utbetalningen av ekonomiskt bistånd ökat från 2,10 miljarder kronor till 2,87 miljarder kronor. En ökning på 22,9 procent.
Men i detta belopp ingår bistånd till flyktingar, alltså personer som aldrig haft ett jobb i Sverige. Utbetalningar till denna grupp har under samma perioder ökat med 144,3 procent.
”Utbetalningar av ekonomiskt bistånd till dem som inte är flyktingar”, en definition direkt kopierad från Socialstyrelsens rapporter, har ökat med 428 miljoner kr. Samtidigt har utbetalningar till flyktingar ökat med 339 miljoner kr (från 235 miljonor kr till 574 miljoner kr totalt).
Nästan hälften av den ökning som Mona Sahlin ondgör sig över har alltså gått till flyktingar.
Det Mona Sahlin gör i sin debattartikel är alltså att kritisera bidrag till flyktingar.
Naturligtvis gör hon inte det i klartext. Hon vill använda siffrorna mot regeringen. Men i realiteten spottar hon på flyktingarna. Och det är inte sanningsenligt att hävda att ökningen beror på regeringens ändrade regler i socialförsäkring och a-kassa.
Socialstyrelsens publikationer är källor till bloggens siffror. Närmare bestämt dessa:
Om tredje kvartalet 2005 skriver Socialstyrelsen:

Utbetalt ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning uppgick till 2,1 miljarder kronor, vilket är en minskning med knappt två procent jämfört med tredje kvartalet 2004. Kostnaderna har sedan andra kvartalet 1997, då de var som högst, dock minskat med knappt 40 procent. […] Utbetalt ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar uppgick till 235 miljoner kronor.

Socialstyrelsen skriver om fjärde kvartalet 2009:

Utbetalningar av ekonomiskt bistånd till dem som inte är flyktingar utgjorde 2 293 miljoner kronor under det fjärde kvartalet, vilket är en ökning med 21 procent jämfört med fjärde kvartalet 2008. […] Till flyktingar och vissa andra utlänningar som tagits emot i kommunerna betalades det under det fjärde kvartalet 2009 ut 574 miljoner kronor i ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning.

Lägg märke till att Socialstyrelsen, då det är S-regering, refererar till de höga bidragsnivåerna under tidigare lågkonjunktur, för att visa hur duktig S-regeringen är. Men Socialstyrelsen gör ingen sådan referens när det är borgerlig regering.
Enpartistaten lever i all tänkbar välmåga inom statens myndigheter. Där agerar man till Socialdemokratins fördel. Alltid och jämt.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen