Kommuner och landsting badar i pengar

Ekot rapporterar, 19 miljarder över för kommuner och landsting:

Det ekonomiska läget för kommunerna och landstingen är betydligt bättre och återhämtningen har gått snabbare än vad många hade räknat med, enligt Sveriges kommuner och landstings årliga ekonomiska rapport.
Kommuenrna har klarat den här krisen mycket bättre än den på 1990-talet, enligt SKL:s ordförande Anders Knape.
– Vad man kan konstatera är att för 2009 gick betydligt fler kommuner och landsting med överskott än vad vi hade räknat med. Den bilden kvarstår även för 2010, säger Knape.

Intressant. Det är i kommuner och landsting nästan all välfärd utförs — skola, vård och omsorg. Och det är borgerlig regering när välfärden badar i skattepengar. Vad har oppositionen att klaga på? (Däremot kan ju vi som vill sänkta skatter undra varför politiker inte sänker kommunskatterna, de drabbar låginkomsttagare hårdast.)
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen