Euron hotar europeiska gemenskapen

Upsala Nya Tidning menar att euron inte har någon skuld till Greklands enorma kris, Skyll inte på euron:

Det var viljan att införa euron som föranledde regering efter regering att frisera nationalräkenskaperna. Greklands stora problem är dock inte att man vilselett omvärlden om budgetunderskott och statsskuld. Det är själva underskottet och statsskulden som är krisens orsak. Landet dras med enorma strukturella problem. De fanns där före euron och de finns där nu.
Med eller utan euro, Grekland skulle förr eller senare vara tvunget att göra någonting åt sin ekonomi.

Tidningen medger att utan euron hade Grekland kunnat devalvera drachman och på det sättet givit ekonomin möjlighet till återhämtning, men fortsätter:

[E]n devalvering ger lindring för stunden, men de grundläggande strukturerna som är krisens orsak, de förändras inte alls.

Visst. Men UNT glömmer att ständiga devalveringar är ett straff som landet självt får bära, medan enorma stödinsatser inom eurozonens ram blir ett ansvar för de andra ländernas folk. Euron ger möjlighet att skjuta över sina egna problem på andra. Det ger ett gigantisk incitament att inte skapa balans i ekonomin!
Euron lockar fram det sämsta hos oansvariga politiker. Vid devalveringar får politikerna allt stå där själva med skammen. Vi har ju redan hört hur man i Grekland skyller sina problem på Angela Merkel och Tyskland — därför att de ställer krav för att låna ut. Grekerna försöker slinka undan sitt eget ansvar, och det är euron som lockar in dem på dessa tankebanor.
Så länge inte EMU gör stabiliseringspakten till en lag som ska följas, kommer euron att locka fram det abslout sämsta hos Europas politiker. Detta undergräver gemenskapen och skapar spänningar mellan länderna — just det som Europaprojektet skulle förhindra!
Jag begriper inte hur Jan Björklund (FP) kan tala för euron utan att först kräva att stabiliseringspakten ska vara ovillkorlig och att de länder som bryter mot gränserna (om exempelvis högst 3 procent i budgetunderskott) ska sättas under tvångsförvaltning.
Först när dessa regler tas på allvar också i södra Europa, kommer euron att kunna bli en stabil valuta. Fram till dess är euron en enda stor lockelse för nationella politiker att föra en ansvarslös ekonomisk politik och skicka notan till andra euroländer.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , ,, , )

Rulla till toppen