Skattefria gåvor ger varmare välfärd

När medierna nu granskar hur Alliansen uppfyllt sina vallöften från förra valrörelsen. Många kan prickas av som infriade, men det finns några som ännu inte beslutats. Dit hör avdragsrätten för ideella gåvor, skriver Nya Wermlandstidningen i Ett löfte är alltid ett löfte:

Alliansregeringen har uppfyllt många av sina vallöften, men de kan gott uppfylla några till. Bland annat så har det ännu inte blivit av något med att införa en avdragsrätt för ideella gåvor. Det skulle betyda mycket för till exempel cancerforskning och social hjälpverksamhet. […]
Avdragsrätten för ideell verksamhet är principiellt viktig för en borgerlig regering. Den hjälper nämligen till att ge mer utrymme för enskilda initiativ och den minskar till exempel föreningars beroende av staten. Det handlar med andra ord om borgerlig politik. […]
I Norge infördes för ett antal år sedan avdragsrätt för gåvor. [E]ffekten var gynnsam för hela den ideella sektorn. Det blev nämligen en 30-procentig ökning av gåvor till cancerforskningen och till sociala stödinsatser för utsatta grupper, där inte minst Stadsmissionen i Sverige gör en bra insats.

Ja, avdragsrätt för gåvor innebär att medborgarna avgör vart skattemedlen ska gå — därtill betydligt mer än vad avdraget ”kostar” staten i minskad skatteintäkter. (Detta eftersom avdraget bara reducerar skatten med ca 30 procent av gåvan.)
Se mer: Skattefria gåvor gör välfärden starkare, Varmare samhälle med välgörenhet och Avdragsrätt för gåvor till kultur och sociala insatser. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen