Rödgrönt luftslott

En god sammanfattning av oppositionens förslag till infrastruktursatsningar publicerar Norrköpings Tidningar i ledare:

Koalitionens förslag till utbyggd järnvägstrafik är kort och gott lysande! Men finasieringen är katastrofal.

Goda mål blir inga mål om man inte klarar av att finansiera dem.
Därtill innebär förslaget att höghastighetståg bara införs på hela vägen från Stockholm till Malmö och halva sträckan mellan Stockholm och Göteborg. Snacka om återvändsgränder. Skånska Dagbladet skriver i Höghastighetståg men på fel sträckning:

I principfrågan är det knappast någon tvekan om att höghastighetståg hör framtiden till. Inte minst såg vi under vulkanaskekrisen, hur sårbart det internationella flyget är. […] Därför är det rätt att överväga höghastighetståg i Sverige. Men de röd-gröna partiernas förslag är ytterst illa genomtänkt. Den mest prioriterade sträckningen borde givetvis vara höghastighetståg från Stockholm till Malmö för att på sikt få en förbindelse via Öresundsbron och Fehmarn Bält-bron över till kontinenten.

Smålandsposten påpekar att de rödgröna inte utgår från samhällsekonomi och tillväxt. Byggandet av stambanorna på 1800-talet drevs igenom av den liberalkonservative riksdagsmannen Johan August Gripenstedt. Tillsammans med hans övriga satsningar på frihandel och liberala reformer blev järnvägsprojektet starten på vad som brukar kallas de hundra åren av tillväxt 1870-1970. Men de rödgröna har inte samma fokus, skriver tidningen i Tillväxten kvar på perrongen:

Stambanorna lades med syftet att öka tillväxten. Därför kom satsningen snabbt att betala sig, och bidra till att Sverige kunde bygga ett välfärdssamhälle.
Här finns en avgörande skillnad mot de rödgrönas nu föreslagna satsning. I deras debattartikel i Dagens Nyheter nämns inte tillväxt. Istället talar man om ett sammanhållet transportsystem där kollektivtrafik och cykel är en självklarhet.

Alltså, allt blir fel i den rödgröna politiken: stora pengar som man inte har slösas på halvfärdiga projekt och de samhällsekonomiska vinsterna är inte vägledande.
Så agerar inte ett ansvarsfullt regeringsalternativ.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen