Regeringens ‘läckor’ odemokratiska?

Sydsvenska Dagbladet är syrlig på gränsen till hånfull mot regeringens sätt att presentera sin budgetproposition på, i små portioner och på ett område i taget, Regeringen läcker:

Det finns också goda argument för att budgeten bör presenteras i sin helhet vid ett tillfälle så att det blir möjligt för såväl politiker som medier och allmänhet att få en samlad bild av regeringens ekonomiska politik.
Alliansregeringens budgetinkontinens är PR-mässigt förståelig men demokratiskt förkastlig.

Jag håller inte alls med. Av flera skäl:
1) Att sprida ut presentationen över flera dagar och ta ett ämne i taget gör att fler medborgare får veta mer om budgetpropositionen än man annars skulle få veta. Det är demokratiskt bra.
2) Det är regeringens privilegium att välja när och hur man presenterar sina egna förslag. Tänk om Sydsvenskans redaktion inte själv fick avgöra hur man presenterar sina artiklar? Man skulle med rätta kalla det censur.
3) Rakare rör mellan regering och folket är positivt. Sydsvenskan är sur därför att journalisterna tappar makten att hårdvinkla politikernas förslag inför sin publik.
4) Medierna förlorar inte sina möjligheter att kommentera och kritisera regeringen, även om man får mindre makt att förvränga avsändarens eget budskap. Regeringar utsätts, med rätta, hela tiden för granskning. De måste någon gång få presentera sin egen bild av vad politiken handlar om inför väljarna.
5) Göran Persson gjorde exakt likadant.
Men borde inte riksdagen vara centrum för politiken? Inte mer i centrum än väljarkåren. Därför tycker jag inte det är fel att regeringen inför folket presenterar budgetpropositionen. Däremot borde den politiska debatten om propositionen i högre grad ske i riksdagen. Det är där oppositionen ska sköta sin kritiska granskning.
Om debatten i riksdagen blev rafflande, skulle medierna följa kampen mellan regering och opposition där. Men riksdagen lever inte upp till elementära krav på stringens, fokus och intressant upplägg för att ens samhällsintresserade orkar följa vad riksdagen håller på med. Riksdagen måste finna former som inte tillhör 1800-talet, utan ger en plattform för intressanta meningsutbyten.
Oavsett detta har som sagt regeringen all rätt att torgföra sin politik.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen