Flexibilitet ger fler jobb till unga

Göteborgs-Posten lyfter en viktig aspekt i strävan efter fler jobb, Flexibilitet bra för unga:

Några viktiga anledningar till att Holland har den lägsta ungdomsarbetslösheten i EU är att man luckrat upp anställningsskyddslagstiftningen och fått flexiblare kollektivavtal. Det gynnar både arbetsgivare och arbetstagare.

Jag har svårt att förstå varför politiken inte klarar av att diskutera kraftfulla åtgärder för att skapa jobb. Regeringen vill inte förknippas med flexibilitet därför att man vet att oppositionen kommer att rikta tungt artilleri mot varje liberalisering av arbetsrätten.
Alliansen tror sig inte kunna vinna en sådan kamp om jobben. Man utgår ifrån att svenska folket hellre än flexibilitet vill ha hög arbetslöshet.
Jag tror inte det är sant. Visst skulle det leda till en enormt hetsig debatt med S, MP och V som med alla medel skulle hävda att liberalisering på arbetsmaknaden är värre än döden. Men grundfrågan är om vi i Sverige ska föra en politik som ger unga jobb eller om vi ska föra en politik som håller dem utanför.
Med en offensiv argumentation för detta, är jag övertygad om att majoriteten i detta land vill se fler i arbete.
Vad är meningen med att inneha regeringsmakten om man inte har mandat att göra något? Jag tycker Alliansen ska fortsätta att ha jobben som sin viktigaste fråga. Men då måste man också föreslå nya åtgärder, utöver dem som genomförts de senaste åren. Man måste gå på offensiven.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen