Naturskyddsföreningens socialism

Inget samhällssystem har skita ner naturen så mycket som kommunistländerna i öst. Ändå är det denna statssocialism som Svenska Naturskyddsföreningen föredrar. Borås Tidning skriver i ledare, Inte bara att reservera:

Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) verkar anse det självklart att privata skogsägare förvaltar skogen sämre än staten. […] Man kan fråga sig varifrån denna skepsis mot skogsbönderna kommer. Människor som kanske i generationer har förvaltat sin mark, planterat och sett efter sin skog.

Det kommer sig av att de är socialister. De kan inte längre hävda marxism i ekonomisk politik, och behöver andra argument för att flytta makten från människorna till staten. Miljö och klimat är då utmärkta svepskäl att kräva starkare stat.
Naturen har alltid varit i förändring. Arter dör ut, klimat förändras. De som vill göra naturen till ett museum har inte förstått någonting.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , )

Rulla till toppen