Myndigheterna lobbar för dina skattepengar

Östgöta Correspondenten skriver i ledare, Staten ska inte vara opinionsbildare:

I takt med att krisen för de politiska partierna brett ut sig har myndighetsväsendet kommit att få en central roll för opinionsbildningen och debatten. Gränsen mellan statlig myndighet och intresseorganisation tycks vara hårfin.
När myndigheter med egna agendor ser som sitt uppdrag att lobba gentemot riksdag och regering samtidigt som de lägger ned allt större del av sin budget på opinionsbildande verksamhet uppstår ett demokratiskt problem, då de folkvalda alltmer påverkas av myndigheter som i allt högre utsträckning tycks företräda särintressen.

Detta är ett växande problem. I en demokrati är det medborgarna som är utgångspunkten. Det är deras åsikter och prioriteringar som ska stå i fokus. Men eftersom partierna inte längre klarar av att organisera det samhällsengagemanget, har partierna flyttat över initiativet till staten genom att pumpa in miljarder i myndigheter som ägnar sig åt politisk debatt.
Frågan om myndigheternas stöld av medborgarnas opinionsbildande roll har blivit aktuell tack vare debattartikel i helgen i Svenska Dagbladet, Lägg ner alla lobbande myndigheter:

Alliansen har lovat att sätta stopp för opinionsbildande myndig­heter, men en ny rapport från Timbro visar att problemet kvarstår. Risken är att borgerliga politiker anser att problemet är löst när de själva har makten, skriver Timbros vd Maria Rankka och statsvetaren Svend Dahl.

Istället för att göda myndigheter och deras byråkrater, borde skatterna sänkas så att medborgarna får ökad makt att bestämma sina egna prioriteringar.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , )

Rulla till toppen