Den skadliga defaitismen om Afghanistan

I sin huvudledare skriver Dagens Nyheter idag, Det ärvda kriget:

Den hemska sanningen är att förutsättningarna för framgång i Afghanistan är dåliga. […] Att inte brådstörtat ge sig av är rätt. Men tuffare än att förklara varför kriget är rättfärdigt blir att erkänna det förlorat.

DN ger upp. DN kapitulerar inför al-Qaida. I Afghanistan. Frågan är om DN efter terrorkampanj i Europa skulle vara berett att ge upp svensk demokrati och västerländsk civilisation för att lydigt följa extremisternas minsta order.
Nej, det största hotet mot Afghanistan utgörs av människor med den defaitistiska sjuka som DN här demonstrerar.
DN ser inga framgångar. Då måste redaktionen vara blind. Jämför afghanernas livsvillkor idag med hur de var under talibanerna, då allt, också musik, var förbjudet. Och alla miljoner som var flyktingar under talibanernas och de tidigare krigens tid. Villkoren i detta fattiga land är naturligtvis inte på europeisk nivå, men framgångarna är uppenbara sedan före 2001.
Också för oss i väst har uppenbara framgångar uppnåtts. Före 2001 hade terrornätverk med internationella ambitioner många träningsläger i Afghanistan där dödliga attacker mot väst ostört kunde planeras och förberedas. Idag saknar al-Qaida dessa möjligheter. Det är en stor framgång.
DN talar också om att allt är förlorat. Hur definierar man förlust? Att man inte på några korta år kunnat avbeväpna terrorister? Det är att ställa omänskliga krav. Varför ställer inte DN samma krav på u-landsbiståndet? DN förespråkar att tiotals miljarder svenska skattekronor pumpas in i Afrika — trots att det pågått i 40 år utan att visa tillstymmelse till framgång. Varför förklarar inte DN att biståndsengagemanget är förlorat och meningslöst?
Jag definierar förlust på ett helt annat sätt. Förlust skulle det vara om talibanerna kom tillbaka till makten i Afghanistan och kunde återuppta förtrycket och upprätta ny fristad för terrornätverk. En sådan seger för talibanerna skulle förmodligen också destabilisera Pakistan på ett sådant sätt att extremisterna skulle kunna komma över kärnvapen.
Och vad innebär Dagens Nyheters förslag, annat än just en sådan utveckling? Att lämna Afghanistan i sticket, skulle verkligen leda till förlust. För afghanerna, för regionen, för väst, för världen.
Det är Dagens Nyheter som förlorat förnuftet. Insatserna i Afghanistan är inte förlorade, utan kan visa på framgångar. Även om de naturligtvis inte är så snabba och omfattande som man skulle önska. Men sedan när styr naiva önskedrömmar internationell politik?
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen