Vem vinner kriget om sjukförsäkringen?

På en lunchträff precis nyss mötte jag sjukförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (M) och ordförande i riksdagens socialföräkringsutskott Gunnar Axén (M).
I det mediala krig som råder om sjukförsäkringarna sedan i december är det intressant att höra några av huvudpersonerna få utveckla sin syn. Och deras bild är självfallet en annan än den massmedierna har givit. Både när det gäller bakomliggande syfte med politiken och vilka de faktiska effekterna är.
Husmark Pehrsson påpekade att syftet med förändringarna är att hjälpa människor tillbaka till arbetslivet. Hon gav, som motbild mot de enskilda fall som medierna lyfter fram, flera exempel på personer hon mött, och som tack vare de nya reglerna nu fått stöd för att börja arbeta igen. I Göteborg träffade ministern nyligen en kvinna som varit borta från arbetesmarknaden i 19 år, men som nu är glad och tacksam över att ha fått möjlighet att arbeta två timmar om dagen i en godisaffär.
Regeringens politik syftar inte till att utförsäkra cancersjuka eller till att av dunkla motiv straffa sjuka. Det är en nidbild som formas i debatten. ”Avsikten är att utmåla er som onda”, sa bloggaren Edvin Alam och nog ligger det en hel del i det.
Att strama upp villkoren i ohållbara och ineffektiva bidragssystem är inte enkelt. Och de båda politikerna söker vägar att kommunicera budskapet. 
För om riktigheten i politiken råder det inget tvivel. Både Husmark Pehrsson och Axén reser mycket i landet och träffar både människor i systemen och handläggare på Försäkringskassa och Arbetsförmedling. Deras bild är att handläggarna uppskattar de nya kraven på aktivitet och att man känner växande tillfredsställelse över att kunna slussa fler människor tillbaka i arbete iställt för till förtidspension och evigt bidragsberoende.
Det ryktas också om en opinionsmätning som visar att svenska folket gillar att regeringen stramar upp regelverken så att sjuka får ersättning, men att de som kan jobba har krav på sig att söka arbete.
Man kan säga att de båda politikerna har verkligheten i ryggen, men att de har opinionsbildningen och samhällsdebatten emot sig.
Och får man välja, är det naturligtvis bättre att ha rätt i sak, även om man inte når ut med det just nu.
Än en gång demonstreras att valrörelsen kommer att handla om vilken verklighetsbild som ska gälla. Är det så att den borgerliga regeringen är ondskefull och straffar sjuka, eller är det så att Alliansen för första gången i svensk politik ger verkligt stöd för att människor utanför arbetsmarknaden ska kunna komma tilbaka?
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen