Thatcher förenade liberalism med kristna värden

Under vinjetten ”Bloggat” skriver jag i Världen idag, En kvinnlig förebild om Margaret Thatcher och hennes budskap:

Thatcher påpekade: ”denna strävan efter att tjäna pengar och äga saker kan bli väl självisk. Men det är inte skapandet av nya tillgångar som är fel, utan kärlek till pengar för sin egen skull. Det är när beslut om vad man gör med välståndet som den själsliga dimensionen kommer in i bilden.”
Jag har aldrig hos en politiker sett ett bättre förenande av krassa ekonomiskt liberala tillväxtmål och vårt individuella ansvar för vår nästa.

Detta som ännu ett exempel på hur fri liberal ekonomi kan förenas med kristna värderingar i politiken. Jag menar att en viktig förklaring till både Margaret Thatchers och Ronald Reagans framgångar var att de förenade ekonomisk liberalism och individualism med de mjuka moraliska värderingar som kristendomen tillför.
Detta sagt med tanke på den borgerliga idédebatt om huruvuda liberaler, konservativa och kristna är varandras motsatser eller kan samsas i strävan efter ett friare samhälle.
(Andra intressanta bloggar om , , ,, , , , , , , , , )

Rulla till toppen