Hot om skolskjutningar, medier och integritet

I Dalademokraten resonerar Göran Greider om internets och massmediernas roll inför skolskjutningar och hot om dylika vansinnesdåd. Detta med anledning av den nyss gripne Chalmersstudenten som hotade skjuta så många KTH-studenter som möjligt, Vår uppmärksamhet röjer väg:

Att de plågade eller psykiskt störda människor som planerar eller utför de dåd som kallas skolskjutningar ofta använder nätet som ett instrument i sina dunkla hämndaktioner är ju något nytt. Och det är möjligt att själva denna makt, att kunna gå ut på nätet, hos enstaka patologiska psyken faktiskt bidrar till att trigga igång den mordiska handlingsbenägenheten. Jag vet inte. Men det skrämmer mig.
Det kusliga är att samhället är ganska försvarslöst inför planer av det här slaget. Att polisen och KTH verkligen tog hotet på allvar var naturligtvis helt rätt, även om det är omöjligt att bedöma allv aret i hotet. Men det är en ond cirkel. Varje gång ett hot av det här slaget tas på sådant allvar även av oss inom media – ja, då stensätter vi själva den väg som leder djupare in i helvetet.

Risker och hur de ska bedömas och bemötas är något av det svåraste som finns i vårt moderna samhälle. Hur många liv är vi beredda att offra genom mer avslappnad kontroll? Hur mycket integritet är vi beredda att offra för att öka säkerheten?
I debatten har försvararna av integriteten ett övertag. Det är lätt att vara emot signalspaning, kameraövervakning och andra säkerhetsåtgärder så länge inget har hänt. Då är dessa uppenbara inskränkningar av friheten obefogade.
Men integritetsdebatten tystnar så fort något händer. Var är de som inte vill att den dödshotande studenten skulle identifieras av polisen och gripas? Räck upp en hand!
Vi behöver kunna diskutera två sidor av en viss samhällsproblematik samtidigt.
Det är här den svåra nöten finns att knäcka: frågor om integritet kontra spaning och övervakning.
Göran Greider tar upp en annan aspekt, mediernas och internets roll för att sprida destruktiva budskap. Men mot den finns inte någon lösning. Alla inskränkningar av yttrandefriheten är oproportionerliga och orimliga. Det är här Benjamin Franklins ord om kompromisslöst försvar av friheten kommer väl till pass (They who would trade liberty for security soon have none and deserve neither.) Yttrandefrihet tillhör de friheter Franklin syftade på, knappast avlystning och spaning. Det har många som citerar Franklin bortsett ifrån.
Se mer: En gripen för massakerhotet, Man anhållen för hot mot KTH (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen