Feltänk bakom ‘pensionsskatt’

Lite mer om just skatter. Dalarnas Tidning skriver i ledare, Feltänk om pensionerna:

Socialdemokraternas ekonomiske talesperson Thomas Östros är som väntat inte särskilt imponerad av regeringens satsning. Det enda raka, enligt Östros, är att ”inte beskatta pensionärerna hårdare än löntagare”. Därmed hakar Östros medvetet på det tankefel som ett flertal pensionärsförbund gör: Att pensionärerna får betala mer i skatt. Men regeringen har inte höjt skatten för pensionärer, tvärtom.

Just så. Skatten för pensionärer har sänkts. Men inte lika mycket som för dem med arbetsinkomst.
Det är verkligen jantelag att fokusera på vad andra fått, snarare än att se att man själv faktiskt fått sänkning. Inte höjd skatt.
Pensionärer lever kvar med Socialdemokraternas skattetryck. Det är Socialdemokraterna pensionärerna har att tacka för sina skatter.
Självklart borde också pensionärerna bli av med Socialdemokraternas skattetryck, men det måste ske i en sådan ordning att inte statsfinanserna urholkas. Och att förvärvsarbetande fått snabbare sänkning är helt rimligt, eftersom det är dessa som svarar för tillväxt och produktion — det pensionernas nivåer avgörs av.
Alliansen har alltså tagit beslut i helt rätt ordning.
Det är bara det att Jante kommit emellan. Det borde en och annan aktör fundera på, om det verkligen är rätt sorts tänkande att styra svensk skattepolitik.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen