Det blir ett skatteval

I Sveriges Radios mätning om vilka valfrågor väljarna tycker är viktigast kom skatter på 6:e plats. Men Dagens Industri menar att valet ändå kan bli ett skatteval, dels därför att i den frågan är skillnaderna mellan blocken tydligare än i andra, dels därför att oppositionen föreslår stora skattehöjningar, särskilt för stockholmare. Man skriver i dagens ledare (ej online):

Det finns sedan länge en rödgrön uppgörelse om höjd fastighetsskatt […] Att de rödgröna vill minska räntan/skatten på uppskovsbeloppet gynnar å andra sidan storstadsborna mest, eftersom priserna är högst där. Men av samma skäl betyder höjd reavinstskatt högre kostnader framför allt i storstäderna.
Till det kommer förslag om ny förmögenhetsskatt. […] Om jobbskatteavdraget trappas av kommer inte bara skatten utan också marginalskatten att höjas för stora inkomstgrupper. Det kommer inte att löna sig bättre att arbeta, utan sämre.

Ja, på något sätt måste de rödgröna betala alla bidrag man utlovar. De kommer att finansieras med högre skatter på en rad områden.
Detta är ju klassisk socialistisk politik: straffa dem som sliter och arbetar hårt, belöna dem som inte vill jobba.
Valet står mellan arbetslinjen och bidragslinjen. Svenska folket har valet i sin hand.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen