Är alla partier från M till PP för Tobinskatt?

Brittiske europaparlamentarikern Daniel Hannan skriver i Daily Telegraph, MEPs vote overwhelmingly for an EU Tobin Tax, att enbart den partigrupp (ECR) som leds av brittiska tory röstade emot införande av Tobinskatt. 536 parlamentariker röstade ja, bara 80 emot och 33 var frånvarande.
EUbusiness rapporterar, Euro-Parliament urges tax on financial operations:

Europaparlamentet beslutade på onsdagen att förespråka en global skatt på finansiella transaktioner som kan hjälpa till att betala den ekonomiska krisen och motverka global uppvärmning.
”EU bör komma fram med en gemensam position om möjligheterna att få den finansiella sektorn att göra ett rättvist och betydande bidrag” genom en sådan skatt, säger resolutionen som parlamentet antog.
Man uppmanade också EU-kommissionen att utarbeta en rapport om effekterna med en skatt före nästa toppmöte med G20 i Toronto i juni.

Enligt Daniel Hannan röstade även center-högergruppen EPP för den nya skatten, vilket skulle betyda att alla svenska partier — från Moderaterna till Vänsterpartiet och Piratpartiet — röstade för den nya skatten.
Men enligt EU-parlamentets svenska kontor deltog Gunnar Hökmark i debatten och talade emot Tobinskatt, Utformning av en skatt på finansiella transaktioner:

— Man kan fråga sig, ur en administrativ synvinkel, om det är möjligt att ha en skatt på finansiella transaktioner eller om det är politiskt möjligt, men jag tycker att den grundläggande frågan måste vara – är det bra? … Därför att en transaktionsskatt, liksom varje skatt, syftar till att minska volymen av det som beskattas, och jag ser ingen fördel i att minska mängden internationell handel… Detta kommer att hindra de stora flödena av normala investeringar och av den handel som vi behöver. Och jag tycker att det finns alla skäl att vara försiktiga och tveksamma när vi diskuterar den här frågan.

Jag hittar inte något röstningsprotokoll när EU-parlamentet skriver om stödet för en ny skatt, What shape for a financial transaction tax?.
Hur röstade svenska ledamöter? Röstade alla för? Varför skriver vare sig Gunnar Hökmark eller Piratpartiet om hur man röstat?
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , ,, , , , , , )

Rulla till toppen