Uppgörelse med förmenta välviljan

En insiktsfull ledare står Per Gudmundson för i Svenska Dagbladet, Viljan att alltid vara god kan vara förgörande:

Om borgerligheten letar efter en stor framtidsfråga står den att finna i uppgörelsen med den förmenta välviljan. […]
På politikområde efter politikområde har den skadliga förmenta välviljan behållit greppet. Den ses inom socialförsäkringssystemen, där överutnyttjande i generositetens namn lett till utslagning och resursbrist. Den finns i skolan, där barn hellre utlämnas till mobbare än underkastas stränga regler. […] Och inte minst syns den i kriminalpolitiken, där rädslan att inskränka förövarens frihet tillåts överskugga offrets behov

Ändå är det många, inte minst socialliberaler, som ser denna analys som ”hård” och ”kall”. Man vill hålla sig väl med dem som begår brott mot andra människor. För mig är det en av de största gåtorna.
Hur kan begåvade människor låta bli att se den ondska man klappar på ryggen?
Det har alla partier gjort. Om Alliansen ändrar attityd är det ett stort framsteg. Gudmundson skriver:

Igår föreslog justitieminister Beatrice Ask ändringar i lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Syftet är att brott begångna av barn under 15 år ska utredas i större utsträckning. Det är ytterligare ett steg i ansträngningarna att råda bot på en överslätande attityd till brott.

Jo, men hela den offentliga sektorn är genomsyrad av den förmenta välviljan, så jag är skeptisk till att justitieministerns försiktiga kursändring får någon effekt ute i vardagen.
Se mer: HD. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , )
.

Rulla till toppen