Staten vän eller hot mot medborgerlig frihet?

Amerikanska folket ser staten som ett hot mot deras medborgerliga frihet. Det visar en opinionsmätning som publiceras av CNN, Majority says government a threat to citizens’ rights:

56 procent av de svarande säger att de anser staten blivit så stor och mäktig att den utgör ett omedelbart hot mot fri- och rättighterna för vanliga medborgare. 44 procent håller inte med om det.
Undersökningen visar att svaren följer partilinjerna: 37 procent av demokratiska väljare, 63 procent av partilösa och nära 70 procent av republikanska väljare säger att staten utgör ett hot mot deras rättigheter som medborgare.

Detta är en sund skepsis mot överheten. Jag önskar att vi hade den i Sverige och Europa också. Men här skulle nog utfallet bli ett annat, om samma frågor ställdes till européer. Man kan undra hur många som skulle se staten som deras bästa vän, som hjälper och stöder dem, och hur många som föredrar att leva i förmynderi för att slippa eget ansvar.
Problemet är att staten inte kan uppfylla de allt mer pluralistiska livsmönster som medborgarna har. De prioriteringar som måste göras, kan antingen ske kollektivt eller individuellt. Sker det kollektivt kommer många medborgare att känna sig missgynnade eftersom staten inte prioriterar just deras preferenser.
Staten kan bara försöka sprätta ut skattemedlen så jämt som möjligt. Det betyder att ingen får en optimal lösning. Om vi själva, som enskilda medborgare, får göra prioriteringarna kan vi helt välja bort sådant vi inte bryr oss om och därmed satsa mer på de åtgärder vi anser viktigast.
Det kan inte politikerna i staten. De måste smeta ut allt till en grå och uttunnad massa som täcker så många önskemål som möjligt.
Därför har amerikanska folket rätt. Staten är ett hot mot medborgarnas möjligheter att skapa bästa möjliga liv.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , )

Rulla till toppen