‘Sänd internationella valobservatörer till svenska valet’

Förre riksdagsledamoten Birgitta Wistrand (M) och statsvetaren Jørgen Elklit skriver idag en gemensam debattartikel i en av Danmarks största morgontidningar, Politiken. De ifrågasätter om svenska val håller internationell standard och undrar om inte Europaparlamentet borde sända valobservatörer till riksdagsvalet i september, Hvor demokratisk er Sverige?
I Svenska Dagbladets ledarblogg sammanfattas deras budskap, Fd riksdagsledamot (M): Svenska val håller inte måttet:

Argumenten är två: Dels är det svårt för nya partier att få sina valsedlar tryckta och distribuerade; det förekommer att väljare inte hittar valsedlar för det parti man skulle vilja rösta på.
Dels utgör valsedelsutdelningen utanför vallokalerna en subtil påtryckning på väljarna. Valkretsarna är små och det är inte osannolikt att man känner valarbetarna och man sänder som väljare en signal vare sig man tackar ja eller nej till en valsedel.

Det finns ju också en diskussion om hur demokratisk 4-procentsspärren är. I Ryssland och Turkiet har man höjt den till 10 procent, detta som ett inslag av flera för att utestänga opposition.
Argumentet om att regeringsdugliga majoriteter är viktigt kan tillgodoses på mindre brutal gräns. Under grundlagsutredningens arbete lades ett förslag fram som innebär att utjämningsmandaten tas bort tillsammans med 4-procentspärren. Det skulle innebära att mindre partier än de som får 4-procent kan komma in. Men samtidigt skulle de få svårare att utgöra tungan på vågen eftersom de skulle få färre mandat tillsammans. Utjämningsmandaten gynnar nämligen partier som precis klarar gränsen.
Och jag tycker det är stort avsteg från representativiteten att ett litet parti strax över 4-procent har goda chanser att bli vågmästare i riksdagen och därmed få extremt oproportionerlig makt genom att kohandla med de stora regeringsbildande partierna.
Exempel på sådan oproportionerlig makt är Miljöpartiet efter valet 2002, och Sverigedemokraterna kan komma i det läget efter höstens val.
Jag tycker då det är bättre att mindre partier kan få göra sina röster hörda i parlamentet, men att deras mandatantal blir så litet att de inte försvårar regeringsbildningen.
Också i Norge uppmärsammas debattartikeln: Svenske valg – frie, men ikke rettferdige?
(Andra intressanta bloggar om , , , , )

Rulla till toppen