Partiernas kris allt djupare

Medlemmarna i partierna är nu så få att det under interna provval räcker med att värva några tiotal nya medlemmar och hjälpa dem att rösta rätt, för att komma på valbar plats till riksdagen. Samtidigt som partierna har tömts på folk, har de roffat åt sig allt större bidrag i form av partistöd. Politikerna beviljar sig själva mer av skattepengarna. Snacka om korruption.
Värst är att detta distanserar politikerna från folket som de ska representera.
Östersunds-Posten visar hur arroganta politikerna blivit. De vill inte ens ha dialog med väljarna längre. Tidningen analyserar vad som hände när Jämtlands läns landsting häromdagen hade fullmäktigemöte i Folkets hus i Östersund, Ett praktexempel på katastrofal kommunikation:

När nio vårdanställda ville ställa frågor under allmänhetens frågestund fanns chans till bot och bättring. Politikerna sumpade alltihop. Ordföranden Hans Lundqvist (S) visade ett paragrafrytteri av stora mått. Med kommunallagen i ryggen vägrade han låta gruppen komma till tals. Frågorna var inte anmälda i förväg. Därför uteblev dialogen.
Det hade varit så enkelt att improvisera. Ajounerat mötet, lyssnat till de vårdanställda utanför proto­kollet och visat dem respekt. Den insikten fanns tyvärr inte. Politikerna satt där handfallna.

Svenska politiker börjar likna sovjettidens kommunister. Man skiter fullständigt i folket. Lyssnar inte. Men roffar åt sig allt vad man kan för egen del.
Så här kan det inte fortsätta.
Den effektivaste vägen att förändra utvecklingen är att införa riktiga personval, enmansvalkretsar. Det är dock en förändring som tar tid. Man skulle kunna börja med att ta bort spärren i personvalet på nuvarande valsedlar.
På riksdagens bord ligger förslag om reformerad grundlag. I det sänks spärren från åtta till fem procent för att personval ska gälla. Här kan riksdagen enkelt i vår ändra regeringens förslag och sänka spärren till noll procent i riksdagsvalet.
Om partiväsendet inte ska gå samma öde till mötes som i Italien, där alla gamla partier brakade samman, måste man inse att i en demokrati är det väljarna som har makten. Man måste inse att det är medborgarna man representerar, inte en liten maktklick i partierna.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Rulla till toppen