Rödgrön vårdpolitik: makten från patienter till politiker

I Stockholm har de rödgröna presenterat sin landstingspolitik under benämningen ”hälsoval” som betyder att makten åter ska koncentreras till politikerna som ska bedöma om patienterna har ”behov” av vård. Man tänker satsa på vårdcentraler i områden som röstar på rödgröna, och ta pengarna från bostadsområden som röstar borgerligt.
Det är typisk socialistisk politik, som kan summeras som i Svenska Dagbladet, Behov i fokus för rödgrönt hälsoval:

Däremot blir det sannolikt svårare för nya vårdcentraler att öppna vid ett rödgrönt maktskifte, åtminstone i de områden de själva vill. Den fria etableringsrätten försvinner, och det står klart att de rödgröna vill återföra makten över vården till politikerna.

Vård efter ”behov” låter bra, men det betyder att makten över vården koncentreras hos någon som ska bedöma ”behovet”, alltså avgöra vem som förtjänar vård och vem som inte gör det. Ett mer rättvisande ord än ”behov” är: ransonering.
De rödgröna vill ransonera vården i Stockholm.
Och det genom att strypa möjligheterna för nya vårdcentraler att öppna. Den här politiken är ett stort steg tillbaka och den känns väldigt omodern. Den ser medborgarna som undersåtar och politikerna är överheten som avgör.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Rulla till toppen