Tillnyktring efter klimathysteri

En viss tillnyktring i mediernas bevakning av klimathysterin kan noteras. Norrköpings Tidningar skriver i ledaren Bättre debatt utan klimathysteri:

FN:s klimatpanel IPCC har inget ”gudomligt” mandat. Dess forskare kan ha fel och dessutom har det gått prestige i frågan. Kanske kommer framtiden att tala om den globala masshysterin åren kring sekelskiftet 2000. Utan att förringa hotet från global uppvärmning, har det funnits pseudoreligiösa förtecken bakom en del domedagsprofetior.

Fram till dess bloggare genom Climategate avslöjade FN:s miljöpanel fanns i såväl internationella som svenska massmedier en närmast gudomlig tilltro till Nobels fredspristagare Rajendra Pachauri och hans IPCC. Kritiker kallades ”knäppgökar” och ”rättshaverister”. Medierna vägrade ta upp uppenbara brister i det material som IPCC tvärsäkert kallar vederhäftig forskning, som därtill helt säkert visade att domedagen är nära.
Tack vare de nya medierna har makthavarna i klimatfrågan inte kunnat komma undan, inte ens Al Gore. Och nu vågar mainstreammedier försiktigt, försiktigt konstatera att IPCC nog inte är Guds uppenbarelse på jorden.
Svenska Dagbladet rapporterar att IPCC-chefen nu är ifrågasatt efter alla misstag (eller medvetna manipulationer) som klimatpanelen begått, Klimatchef inom FN får hård kritik.
Vetenskap är inte politik. IPCC har tappat allt trovärdighet när man mer låtit som tvärsäkra vänsterpartistiska riksdagsledamöter än seriösa forskare. Att i forskarsammanhang som detta tala om helt säkra prognoser, då är det per definition inte vetenskap längre.
När det så visar sig att forskare medvetet och taktiskt resonerat om hur material ska presenteras för ge största effekt i medierna (Climategate) och att slarviga tidningsartiklar där årtalet 2350 plötsligt blivit 2035 förts upp som otvivelaktiga forskningsresultat (Himalaya-rapporten) då står det klart att IPCC inte är något annat än en lobbyverksamhet.
Klimatet i sig är naturligtvis viktigt, men klimathysterin har förstört all seriös diskussion och all tilltro till att forskare talar sanning. Jag litar inte ett smack på dem längre. De är politiker förklädda till forskare. De har agerat under falsk flagg. Förtroendet är noll.
IPCC borde läggas ner. En seriös panel med forskare som inte skitat ner sina händer med hysteriska kampanjer om förestående harmagedon borde få i uppdrag att bygga upp en ny kunskapsbank från scratch.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen