Medieforskare: dålig valbevakning

Till nyhets- och debattsiten Second Opinion framför Jesper Strömbäck, professor i journalistik, en intressant iakttagelse om massmediernas bevakning inför valet. Eftersom mederna fokuserar på mer eller mindre underbyggda påståenden om splittring inom blocken får väljarna bristfällig information om vad regeringsalternativen står för, Unikt val borgar för blockbevakning:

Enligt Jesper Strömbäck handlar blockkonflikten och mediernas beskrivning av splittringar om en naturlig medielogik. När blocken inte är överens blir det en spännande berättelse. Men det blir en enklare berättelse av verkligheten, och han tycker inte att medierna bör fokusera enbart på de punkter där partierna är oeniga.
– Om Alliansen lägger fram ett förslag där man är enig på 15 punkter men inte på den sextonde är risken stor att medierna fokuserar på den sista. Det blir en snedvriden balans och det ger inte en rättvisande bild.
En risk med blockbevakningen kan vara att väljarna blir för dåligt informerade, säger Jesper Strömbäck.
– Folk får allt mindre information för vad de mindre partierna står för. Det leder till mindre valinformerade väljare. I dag räcker det inte att hålla sig till ett medium, utan det ställs högre krav på att väljarna måste vara medvetna i sina medieval.

Det är en analys jag instämmer i. Medierna ägnar sig åt att söka konflikter som inte hjälper medborgarna att förstå och tolka vilka huvudalternativen är i höstens val.
Bättre vore om medierna försökte belysa skillnaderna mellan regeringen Reinfeldt och en möjlig regering Mona Sahlin. Det är dessa två alternativ som är aktuella för väljarna. Då bör skillnaderna belysas. I en sådan bevakning blir naturligtvis oenighet inom ett block intressant, men bara i andra ledet, det vill säga som en del av ambitionen att ställa de två blocken emot varandra.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen