EU visar åter upp fyra huvuden

President Obama kommer inte, som traditionen bjuder, till EU:s toppmöte i maj. Meddelandet slog ner som en bomb i EU, som sett fram emot att än en gång få sola sig i glansen av den makt EU aldrig har haft på den internationella arenan.
I ledarstick konstaterar Dagens Nyheter:

UD:s talesman förklarade att USA:s president har svårt att förstå vem som är mötets värd. Är det Spaniens premiärminister Zapatero som representant för EU:s rullande ordförandeskap? Eller Europeiska rådets president van Rompuy, EU:s utrikesminister Ashton eller EU-kommissionens ordförande Barroso?
Bra fråga. Pinsamt för EU att det inte finns några svar.

Reuters rapporterar i EU-U.S. summit in doubt as Obama decides not to come:

Presidentens beslut att inte närvara i Madrid är ett nytt bakslag för ambitionen att göra EU, som representerar mer än 500 miljoner människor, till en kraft att räkna med som motvikt till framväxande makter som Kina.
Denna ambition har blivit problematisk på grund av förvirring över hur utrikespolitiken ska skötas enligt Lissabonfördraget, som trädde ikraft 1 december 2009 och har för avsikt att stärka EU:s globala röst.
Det råder också förvirring om vem som leder EU vid toppmöten eftersom man nu har en permanent president, Herman Van Rompuy, liksom en utrikesminister som ska arbeta tillsammans med ordförandelandets premiärminister Zapatero och kommissionens ordförande Barroso.

Det sprids nu över världen intrycket att EU saknar ledning. Men var det inte detta Lissabonfördraget skulle lösa?
Varje gång EU skriver nytt fördrag ska ytterligare några personer ha del av maktkakan. EU skullle vara ett skämt, om det inte vore så att besluten som fattas i Bryssel har stort inflytande över våra liv.
Vi medborgare i Europa måste få utse unionens ledning. Vi måste kräva allmänt val till presidentposten. EU får inte fortsätta vara den politiska klassens dagis.
Se mer: Lissabonfördraget igenom, dags för att påbörja nästa. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen