Ny bok: Med frihet följer ära

Moderaterna går från idéparti till pragmatiskt maktparti, vilket framgick när man släppte debattbok i måndags (se här). Centerpartiet går i motsatt riktining, från pragmatiskt parti — extremt i mitten med HasseåTages ord — till att bli ett idéparti.
Det framgick idag då ny debattbok presenterades: Med frihet följer ära – 10 texter för ett liberalt värderingsskifte.
Några idéinriktade centerpartister, hälften av dem aktiva i Centerns Högskoleförbund i mitten på 1990-talet, diskuterar hur Sverige kan bli mer frihetligt.
Jag gillar att man tar sats i historien. En förvandling av den svenska omhändertagandefilosofin som så totalt kommit att dominera mentaliteten i vårt land under andra halvan av 1900-talet och första årtiondet på 2000-talet, måste bottna i värderingar som har sina rötter här hemma hos oss.
Sverige har inte alltid strävat efter en välfärdsstat som lovar att ta hand om samtliga problem och ställa allt tillrätta, från vaggan till graven. När det blir alltmer uppenbart att detta löfte är omöjligt att infria — och dessutom förutsättningarna att ens försöka försämras i takt med större pluralism i livsval och skillnader i prioriteringar bland människor — behöver vi studera frihetliga lärdomar från förr.
Riksdagsledamoten Annie Johansson citerar biskop Tomas om Engelbrektsupproret 1433, det som också blivit titeln på boken:

Frihet är det bästa ting, som sökas kan all världen kring. För den som frihet kan bära. Vill du vara dig själver huld, så älska frihet mer än guld. Ty med frihet följer ära.

Sveriges historia präglas ju av fria bönder, till skillnad från kontinenten där livegenskap mer varit regel. Under århundraden har också bondeledare varit pådrivande för att befria folket från fogdar och överheter (mer här).
Landstingsrådet Gustav Andersson hänvisar till partiets partiprogram från 1959, som är ett intressant inslag i svensk frihetsdebatt. Det skrevs direkt efter folkomröstningen om ATP, den största ideologiska striden under 1900-talet. I folkomröstningen var det bara C som ville låta makten ligga i medborgarnas händer, medan S ville ha statligt system och de andra borgerliga en kollektivavtalslösning.
Andersson lyfter fram ett citat ur detta program som också jag gillar att återge (se här):

Sedan de grundläggande behoven tillgodosetts, träder vid en högre standard personligt präglade behov och önskemål alltmer i förgrunden.

Detta är en vråldjup sanning. Som svenskt partisystem inte har förstått.
Men samtidigt blir jag lite frustrerad. Jag var med och drev på den här debatten i Centerns Högskoleförbund under första halvan av 1990-talet. Den här boken har inte kommit längre än debatten som fördes då. Visserligen har debattörerna flyttat från studentkorridorer till riksdags- och regeringskorridorer. Nu förs debatten av centerpartister med inflytande.
Men man sitter fast i fasen att för partiets medlemmar och aktivister försöka förklara hur viktig frihet är, och att välfärdsstatens enhetliga lösningar inte är framtiden. Maud Olofsson är med, men inte partiet i övrigt. De förslag om grundtrygghet som Andersson tar upp, röstades ner på förra Centerstämman…
När Centerpartiet väl kommer loss och formulerar frihet utifrån dagens verklighet, då kan det bli en framtidspolitik som kan ersätta folkhemmet. Centerpartiet behöver hitta en ton där man förklarar frihet underifrån, genom vardagsperspektiv. Detta till skillnad från exempelvis nyliberal argumentation som är abstrakt, teoretisk och startar hos utländska filosofiska tänkare som inte känslomässigt berör svenska folket i vardagen.
Boken ska lanseras under Centerpartiets kommundagar i Göteborg i helgen. Det är dessa partiaktiva man måste få med sig på att formulera frihetliga budskap. Annars blir frihet bara en besvärjelse som inte inger förtroende hos de väljargrupper som man vill nå.
Bokens författare:
Gustav Andersson, Skinnskatteberg, landstingsråd, ”Grundtrygghet” 
Muharrem Demirok, Vårby Gård, kommunalråd, ”Företagsamhet”
Fredrick Federley, Kungsör, riksdagsledamot, ”Fri rörlighet”
Annie Johansson, Värnamo, riksdagsledamot, ”Frihet”
Mattias Johansson, Örnsköldsvik, vvd Fores, ”Självbestämmande”
Anders W Jonsson, Hedesunda, sakkunnig, ”Förnyelse”
Elisabeth Thand Wingqvist, Östersund, sakkunnig, ”Ansvar”
Henrik Sjöholm, Vinslöv, PR-konsult, ”Federalism”
Marie Wickberg, Västra Ämtervik, sakkunnig, ”Jämställdhet”
Martin Ådahl, Stockholm, vd Fores, ”Hållbarhet”
Se också Elisabeth till Riksdagen, Andersson på KungsholmenCenterpartiet. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen