Universitetens förfall: föreslagen rektor tror inte på vetenskap

På tal om att svenska universitet faller likt stenar i de internationella rankinglistorna över världens bästa universitet (se förra blogginlägget): styrelsen för Södertörns ”universitet” vill tillsätta en rektor som inte tror på vetenskap!
Professor Olle Häggström och Sören Holst skriver i Newsmill, Varför vill Södertörns högskola ha en vetenskapsfientlig rektor?

Styrelsen för Södertörns högskola har nyligen föreslagit Moira von Wright som ny rektor. Vi finner detta anmärkningsvärt med tanke på den kunskapssyn hon tidigare gett uttryck för. Går det an att en rektor för en svensk högskola har vilka grumliga idéer kring vetenskap som helst?
Von Wrights rapport ”Genus och text” från 1998 (tillgänglig på Skolverkets webbsidor) behandlar den angelägna frågan om varför flickor är så starkt underrepresenterade i fysikstudier. Hon studerar några läroböcker i fysik [och] menar [att de] strider mot kraven på en jämställd text:
”Påbjudandet av snäv kunskap med en given mening är inte förenligt med skolans jämställdhetssträvanden.”
Hon rekommenderar därför förändringar av läroplanen:
”En genusmedveten och genuskänslig fysik förutsätter en relationell infallsvinkel på fysiken samt att en hel del av det traditionella vetenskapliga kunskapsinnehållet i fysiken plockas bort.”

Detta är inget annat än antivetenskapliga uppfattningar som möjlighen hör hemma i Gudrun Schymans feministiska parti, men definitivt inte i ledningen för ett universitet.
Avvecklingen av Sverige som kunskapsnation är i full gång.
Tänker regeringen göra något för att stoppa förfallet?
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen