Universiteten har fler lik i lasten

Det är bra att nye forskningsministern Tobias Krantz nu sagt ifrån om kvoteringsraseriet i intagningsreglerna för svenska universitet, Positiv särbehandling på högskolan avskaffas.
Och Svenska Dagbladets ledarredaktion har naturligtvis rätt när de i dagens ledare skriver, Positivt besked om negativ särbehandling:

Detta är en tydlig signal från regeringen om att det ska vara individers kompetens och meriter som styr deras möjligheter, inte personers kön.

Men detta räcker inte. Även de som antagits till högre utbildning utsätts för feministisk doktrin som gått fullständigt över styr. Utbildning och forskning omöjliggörs av en manisk fixering vid kön, något bloggen tagit upp i flera inlägg.
Så kallad genusmärkning tar upp allt mer tid i universiteten och hindrar den vetenskapliga utbildningen och utvecklingen.
Föreslagna rektorer sätter feministisk doktrin före vetenskap, vilket naturligtvis förstör den kreativa miljön. Universitetsvärlden kan inte fungera med ledare som uttrycker sig så här om fysik: “Påbjudandet av snäv kunskap med en given mening är inte förenligt med skolans jämställdhetssträvanden.”
Forskningsministern borde inte stillatigande se på när universitet förvandlas till flummskolor.
Det finns mycket att göra för att stoppa de svenska universitetens ras i den internationella rankingen över världens bästa universitet.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen