Rödgröna övertaget minskar i sifo

Trenden kan vara bruten. Under hösten ökade de rödgröna och fick ett övertag i opinionsmätningarna. I dagens Sifo-mätning minskar övertaget något, rapporterar Exrpessen i Minskat försprång för de rödgröna.
Det står just nu 51,8-41,5 procent mellan blocken hos Sifo. Skillnaden har minskat med 1,1 procent sedan förra månaden. Med ett återtag bara lite större än så varje månad fram till valdagen, så är segern vunnen för regeringen.
Alliansen har ökat mest bland pensionärerna, av vilka 51,6 procent röstar blått enligt Sifo. Det får Per Gudmundson att i Svenska Dagbladet skriva:

Kanske ser nu alltfler pensionärer att det rödgröna pratet om orättvisor mot pensionärer inte har täckning i faktisk politik. Att bidragslinjen, kombinerad med höjda skatter, skulle ge försämrade finanser och lägre pensioner. Att V och MP inte får något motstånd från S, utan snarare stärks av samarbetet. Det blir dyrt, det.

Ja, när det stora flertalet i väljarkåren till slut börjar fundera över vem de ska rösta på finns goda skäl att förvänta att en majoritet inte stöder bidragslinjen.
Särskilt om väljarna får klart för sig vad avveckling av jobbskatteavdraget innebär i minskad köpkraft.
Ännu är jobbskatteavdraget ett genomfört löfte som inte blivit en nyhet hos väljarkåren. Eric Erfors skriver i Expressen, Säg som det är:

För, håll i er nu, endast 40 procent av den arbetsföra befolkningen kände till avdraget när Riksrevisionen lät SCB undersöka saken i höstas. Vi talar alltså om en av hörnstenarna i regeringens politik.
Sammanräknat innebär avdraget – nu med det fjärde steget – på januarilönen 2010 en skattesänkning på runt 1600 kronor i månaden för en person som tjänar 25000 kronor.

Och bland ungdomar upp till 24 år är det än värre, bara två av tio vet att jobbskatteavdraget finns. Se gärna inslag om jobbskatteavdraget i SVT Rapport 23/1 (se 6,40 in i bandet).
Det är rätt talande. Väljarna vet inte vad Alliansen gjort, och därför förstår de inte hur djupt de rödgröna kommer att gräva i deras plånböcker om oppositionen vinner.
En valrörelse ger möjlighet att klargöra skillnaderna.
Se mer under ”Opinionsmätningar” i högerspalten. Se AB. (Andra intressanta bloggar om , , , , )

Rulla till toppen