Reinfeldt: det gamla försvaret accepterade stora förluster

Statsminister Fredrik Reinfeldt talar just nu på Folk & Försvars rikskonferens i Sälen. Han betonar att förutsättningarna för försvaret i grunden har förändrats från den tid man kan höra lumparhistorier om.
Reinfeldt pekar på att vi hade ett försvar som var logiskt för sin tid, med möjlighet till stor mobilisering och där man accepterade, även om det inte sades rakt ut, stora förluster. Det nya försvaret är inställt på mycket låg acceptans för förluster.
Det är en intressant vinkling som jag inte hört förut. Men det är ju riktigt. Allmänna opinionen i väst tolererar inte den grad av döda och skadade vid militära konflikter som man gjorde för ett antal årtionden sedan.
För att undvika förluster måste naturligtvis soldaterna vara betydligt bättre tränade och utrustade. Det kräver ett professionellt försvar. Snarare än massförsvar.
(Andra intressanta bloggar om , ,, , , , , , , )

Rulla till toppen