Försvarsministern angriper pappersförband

SVT Forum sänder direkt i SVT24 och via internet från Folk & Försvars rikskonferens i Sälen. Efter lunch kommer statsminister Reinfeldt (M) och därefter oppositionsledaren Mona Sahlin (S) att hålla tal.
Hittills har försvarsminister Sten Tolgfors talat, Försvarsförmåga i fokus – ett försvarspolitiskt paradigmskifte och Förvarsministern om solidaritetsförklaring.
Svenska försvarsmakten omfattade i mitten av 1980-talet ca 30 brigader med en mobiliserad styrka som beräknades uppgå till 850.000 man. Men hur mycket av denna kapacitet kunde mobilieras snabbt och vara funktionsduglig inom en vecka? Så gott som inga. Det krävdes många månader för att mobilisera, om de alls kunde bli stridsdugliga med rätt utbildning och utrustning.
Många längtar tillbaka till den tid då det talades om att försvaret kunde mobilisera hundratusentals man. Men i vår tid är kraven på snabb mobilisering avsevärt mycket större, och snarare än högt antal man är kraven stora på högt avancerade tekniska vapensystem och utrustning.
Det är mot denna bakgrund försvarsministern vänder sig mot ”pappersförband”, alltså stor mobiliseringsförmåga på pappret men inte i verkligheten:

Under många år hade försvarspolitiken tappat fokus på försvarets huvuduppgift, nämligen landets försvarsförmåga. […] Det vi gör är förstås skräddarsytt för svenska behov och förutsättningar, men trenden i EU och Nato är tydlig: Ökad betoning av tillgänglighet, användbarhet och rörlighet, och ett förnyat personalförsörjningssystem.
[I] en tid då säkerhet byggs tillsammans med andra är det viktigt att många länder kan leverera effekt och kvalitet. Pappersförband gör inga insatser. Pappersförband försvarar inte Sverige och bidrar inte till regional säkerhet. […]
Att ökad betoning av tillgänglighet och användbarhet var nödvändig underströks av Georgienkriget 2008. Ett krig som utspelades på fem dagar och som avgjordes på två. Det var mindre än 20.000 ryska trupper på plats – men de kom över en natt. Hur hade det svenska försvaret kunna hantera motsvarande situation?
Hela insatsorganisationen om ca 50.000 personer kommer i det nya försvaret att vara tillgänglig och användbar inom en vecka om Sverige hotas. Enligt ÖB kommer 45.000 av dessa att finnas på plats 2014. De förband som finns på papperet skall gå att använda på riktigt. De förband som inte går att använda skall heller inte finnas på papper. Den insatsorganisation som Sverige bygger kommer att stå sig väl vad gäller såväl kvalitet som kvantitet jämfört med andra länders operativt tillgängliga resurser. Det är ingen anledning att jämföra det oanvändbara.

Jag instämmer i denna del med försvarsministern. Det leder fel att kritisera omstruktureringen i försvaret med gamla mått på försvarsförmåga. Många brigader och stor men mycket långsam mobilisering, har ingen plats i nutid.
Vi borde finna ett sätt att mäta försvarsförmåga i moderna termer, en måttstock så att vi kan jämföra olika inlägg och synpunkter i försvarsdebatten.
Se mer om Folk & Försvars rikskonferens 2010: videoarkiv och program.
Se mer: DNSVD, HD, BLT, Tolgfors blogg (Andra intressanta bloggar om , ,, , , , , , , )

Rulla till toppen