Irak var krishärd även före kriget

Just nu förhörs Geoff Hoon av brittiska parlamentets Irakutredning. Hoon var Tony Blairs försvarsminister 1999-2005, alltså före och under Irakkriget. Sky News sänder direkt från förhöret, och bloggar på nätet, Ex Defence Minister Gives Iraq Evidence.
Geoff Hoon redogör för situationen före kriget, då FN:s sanktioner mot Saddam Husseins regim var i kraft. Hoon berättar om en rad obehagliga presskonferen i Mellanöstern där arabiska journlister anklagade väst för att svälta det irakiska folket genom sanktionerna.
Detsamma gällde övervakningen av flygförbudszonerna i norra och södra Irak som FN upprättat efter Kuwaitkriget 1991, i syfte att hindra Hussein att från luften angripa shiamuslimska befolkningen i söder och kurderna i norr. Men när stridsflyget som patrullerade dessa områden bombade sönder irakiskt luftvärn som besköt de FN-sanktionerade patrullerna, riktade arabiska journalister åter anklagelser mot väst för att man bombar irakiska folket.
— Det rådde ett totalt sammanbrott mellan syfte med aktionerna och hur de beskrevs. De FN-beslutade åtgärderna hade till syfte att skydda irakiska folket, men de uppfattades på den arabiska gatan som angrepp mot folket, sa Hoon nyss.
Detta är alltså förspelet till Irakkriget.
Läget var i en enda soppa och FN förvärrade situationen. Inte minst genom att göra olja-mot-mat-programmet till värdshistoriens största korruptionsskandal där Saddam Hussein tjänade stora pengar på mutor medan irakiska barn dog i tiotusental på grund av brist på mat och medicin.
Att medierna i Mellanöstern konsekvent beskrev alla insatser som fientliga, även om syftet var att skydda irakiska folket, känner vi ju väl igen från skriverierna efter Irakkriget startade i april 2003.
De som var emot Irakkriget, och som fortfarande anser det fel att avsätta Saddam Hussien, borde svara på frågan hur de skulle lösa dessa två kriser: FN-sanktionerna som resulterade i mutskandal medan irakiska barn svalt ihjäl och att Hussein-regimen besköt den FN-beslutade övervakningen av flygförbudszonerna.
Vad skulle Irakkrigets kritiker gjort? Och hur hade läget varit idag om de fått råda?
Jo, då hade Saddam Hussien, och hans ännu brutalare söner, suttit kvar vid makten och kunnat starta nya folkmord, nya anfall mot grannländerna och skaffat de massförstörelsevapen som han flera gånger avslöjats med att utveckla.
Nej, Irakkriget var rätt. Det sköttes inte perfekt under 2004-2007, men det har startat en demokratisk process i denna region där frihet och mänskliga rättigheter är ett så sällsynt fenomen.
Alternativet att fortsätta som före 2003 hade varit värre.
(Andra intressanta bloggar om , ,, , , , , , ,, , )

Rulla till toppen