DN typfall på förvirrad västidentitet

Idag är Dagens Nyheter synnerligen schizofren. På debattsidan skriver Dilsa Demirbag-Sten en intressant artikel, Vår bild av muslimerna är präglad av skäggiga män:

I svenskt kulturliv har de mycket populära postkoloniala teorierna lett till ett relativiserande av de individuella fri- och rättigheterna. Liberala förespråkare som står upp för individers rätt till frihet beskylls oftast för ”intolerans” och ”fundamentalism”.

Men på ledarplats förespråkas att väst ska ge upp frihet, demokrati och individens rättigheter i syfte att inte provocera och reta upp radikala muslimer. Eller hur ska man annars tolka den här slutsatsen i ledaren Dansk radikalisering:

Det västvärlden borde göra, utan att för den skull dra ned på underrättelseverksamhet eller undvika att slå till mot terrorister, är att erbjuda en alternativ världsbild.

En alternativ världsbild till frihet och demokrati? Ja, vad annat är det Irans mullor, talibaner och al-Qaida skulle nöja sig med?
Jag undrar vad det är DN är beredd att ge upp — förutom yttrandefriheten, som tidningens kulturredaktion redan sagt sig inte längre vilja försvara eftersom den används för att kritisera islam.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen