Företagarfientligheten i politiken

I Svenska Dagbladet skriver Nima Sanandaji om att Socialdemokraterna försöker framställa sig som ett företagarvänligt parti, Företagarparti utan företagare:

SCB:s partisympatiundersökning visade nyligen att färre än åtta procent av företagarna med tio eller fler anställda stöder Socialdemokraterna. Det är ett märkvärdigt lågt tal. Som jämförelse stöder 24 procent av höginkomsttagarna och 23 procent av de högre tjänstemännen Socialdemokraterna. […]
Rapportförfattarna vill uppmuntra tjänstenäringen. Men de tycks inte inse att de höga skattekilarna – där person A ibland måste tjäna tio kronor för att person B ska kunna få behålla en krona själv, efter att båda har betalat synliga och dolda skatter – hämmar tjänstesektorn.

Politiker, i synnerhet socialdemokrater, begriper ingenting om företagsamhet, om villkoren som krävs för att entreprenörskap ska frodas och utvecklas, om drivkrafterna för innovationer. Det är ingen slump att Sverige saknar växande mellanstora företag. Lagstiftning och skatter gör det nästan omöjligt att få små företag att växa till mellanstora i Sverige.
Politiken riktar sig till de gamla storföretagen — som efterhand kommer att dö ut — och säger sig vilja underlätta för de små. Men faen ta den som vill få sitt företag att växa. Företag är i första hand skatteobjekt som ska försörja staten och politikerna.
Här är alla partier smittade av socialdemokratisk företagarfientlighet.
Många hade hoppats att den nya Alliansregeringen skulle innebära en förbättring. Och visst, ett antal av de dåraktiga förslag som Socialdemokratin arbetade med — som förbud mot deltidstjänster — har stoppats. Men i grunden är staten fortfarande fientlig mot företagsamhet. Man ser på företag med misstänksamhet.
Är det något som Alliansen inte förändrat under den här mandatperioden så är det denna djupt skadliga mentalitet.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen