Stort folkligt stöd för C o FP om sänkta löner

Tidningen Riksdag & Departement publicerar en opinionsmätning som visar att svenska folket ställer upp på sänkta löner som ett sätt att skapa jobb, Lägre ungdomslöner får brett stöd i opinonen:

Sänkta ingångslöner är ett bra förslag för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Det tycker mer än hälften även av de rödgrönas väljare samt de arbetslösa.
Debatten om ungdomsarbetslösheten i Sverige har gått hög det senaste året inte minst eftersom den är en av de högsta inom EU – 24,2 procent. Tre faktorer brukar återkomma som avgörande; storleken på ingångslönerna för ungdomar, turordningsreglerna och arbetsrätten samt kopplingen mellan utbildningssystemet och yrkeslivet.
Folkpartiet, och ännu mer Centerpartiet, har fått kritik för att de hårdast hävdat att höga ingångslöner bidrar till högre arbetslöshet. Men Riksdags & Departements opinionsmätning visar att de har starkt stöd för sin uppfattning.

Borås Tidning kommenterar i ledare, Sänkta löner är inte extremism:

När Centerpartiet och Folkpartiet talat om lägre ungdomslöner har dock det förkastats som en extremistisk ståndpunkt, trots att förslaget alltså är förankrat i folkopinionen, mest så bland dem med lägst utbildning.
Mönstret känns igen från förhållandet mellan alliansen och de rödgröna. Regeringen vinner mätningarna om krishantering och förtroendet är högt, likväl tappar man mark i opinionsmätningarna. Vad beror det på?

För mig visar det hur starkt vänsterns tänkande dominerar över de opinionsbildande klasserna. Alliansen måste vara bättre pedagoger och retoriker, så att de kan skära igenom detta filter som medierna skapar och som grovt vinklar värderingar i en viss (socialistisk) riktning.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen