Går luften ur klimatfrågan nu?

Det visade sig att den tredje världen, med Kina och andra diktaturer i spetsen, var de som fällde klimatförhandlingarna i Köpenhamn. Det verkar ha skakat om de politiskt korrekta som alltid satt dessa i ett rosa skimmer, som hjälplösa men goda. Nu visar det sig att de inte alls är beredda att spela på miljöaktivisternas villkor.
Det under åratal upphausade Köpenhamnsmötet slutade utan ny klimatöverenskommelse. Resultatet blev bara en urvattnad och icke-bindande deklaration som många länder inte ens brydde sig om att underteckna, skriver Nya Wermlands-Tidningen och fortsätter i ledaren Kylig avslutning på klimatmöte:

Baksmällan från det omtalade klimatmötet i Köpenhamn blev stor. […] Den disparata skaran av så kallade utvecklingsländer vill inte ställa upp på några minskningar i utsläpp av koldioxid eftersom det effektivt skulle se till att de förblev fattiga. När krav från den rikare delen av världen har rests om att utsläppsminskningarna dessutom måste kunna verifieras så har utvecklingsländerna sparkat bakut. ”Vi undersöker oss själva” deklarerade kineserna frankt. Sådana villkor kan förstås den industrialiserade världen inte acceptera.
Lösningen heter då att de rikare länderna skall ge klimatbistånd så att de fattigare både kan utvecklas och minska sina utsläpp. Men om nu det vanliga biståndet inte visat sig särskilt effektivt för att lyfta länder ur fattigdom så finns det ingen anledning att tro att klimatbistånd skall göra detsamma. Dessutom så dyker samma verifieringsproblem upp, nämligen att kontrollera att mottagarländerna faktiskt använder klimatbiståndet till därför avsett ändamål och inte hamnar i fickorna på diverse korrumperade despoter som tyvärr den delen av världen har alltför många av.

Ja, när oljeproducenten Hugo Chávez får de största applåderna för sina utfall mot i-världen och kapitalismen, då framstår det som uppenbart att Köpenhamnsmötet inte handlade om klimat, utan om försök från u-världens styrande eliter att pumpa i-världen på mer pengar.
Nu vill jag höra miljörörelsen erkänna vilka de verkliga miljöbovarna är: u-världens diktaturer som inte tar frågan på allvar och hellre än tillväxt i sina länder håller sina befolkningar i fattigdom, och stoppar alla resurser i egna, rymliga fickor.
Miljöproblemen löses bäst genom teknisk utveckling och högre välstånd. Det är bara den vägen som utsläppen kan minska samtidigt som människors livsvillkor kan fortsätta att förbättras.
Att klä oss i säck och aska, att göra i-världen fattig kommer inte att rädda klimatet. Historien visar att det är primitiv teknik som ger de största miljöskadliga effekterna.
Så låt klimathysterin lägga sig. Då kan den för kapitalismen naturliga utvecklingen vi sett sedan 1800-talet fortsätta, en utveckling som gjort att i-världen idag är renare än den varit på århundraden. Att göra motsatsen — på global nivå införa sovjetiska femårsplaner — kommer inte att leda till bättre miljö, utan till sämre. Lär av historien!
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen