Skärpta sjukregler är rätt

I SVT:s Agenda sa en läkare att vi känner patienterna bäst, och menade att Försäkringskassan borde följa läkarnas rekommentationer i läkarintyg. Men snälla nån, det är ju inte läkarna som betalar! Läkarna har inga spärrar för att ge sjukledighet åt sina patienter. Därför delar man ut sådan till höger och vänster — för att vara snäll.
Denna snällism har satt svensk ekonomi på pottkanten. Vi har, enligt statistiken, den mest sjuka befolkningen i världen. Är det rimligt? Naturligtvis inte! Den svenska sjukförsäkringen har varit den mest missbrukade försäkringen i världen. Icke sjuka använder den för att få extra semester, för att kunna se OS, för att kunna göra det man inte hann i helgen. Och läkarna har villigt intygat att folk är sjuka.
Detta missbruk måste upphöra. Därför har Försäkringskassan i uppdrag att skärpa tolkningarna. Miljardflödet till onödig sjukledighet måste få ett stopp.
Men det är möjligt att man gått för långt. Patienter under cancerbehandling med cellgift och strålning är inte redo för att söka nytt arbete, i synnerhet om de redan har en heltidsanställning de vill gå tillbaka till.
Om regeringens nya initiativ för att förtydliga regelverken skriver Nya Wermlands-Tidningen, Fyrkantig försäkringskassa:

Svårt sjuka människor skall givetvis inte behöva söka jobb, men det tyckte Försäkringskassan som uppenbarligen feltolkat de nya sjukskrivningsreglerna. De tas nu i örat och regeringen tvingas göra ett preciserande tillägg.

När ett system läggs om, är det klart att det uppstår oklarheter var gränserna går. Därför är det rätt att regeringen nu lämnar tydliga besked.
Men samtidigt måste Försäkringskassan utbilda sina handläggare. Som jag förstod det hade de två cancerpatienter som var med i Agenda redan med gällande föreskrifter uppfyllt de villkor som gäller för att kunna vara sjukskrivna, men deras handläggare på Försäkringskassan hade givit annat besked. Och det var detta besked som oroade dem.
Se mer: Vi behöver alternativ till Försäkringskassan.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen