Öka kraften i det civila samhället

Gefle Dagblad skriver i ledare om Ideella Sverige:

Någon tränar sjuåringar i fotboll, en annan serverar kyrkkaffe, en tredje nattvandrar. Det ideella engagemanget i Sverige är stort. All verksamhet som kan betraktas som allmännyttig, som inte sker för ekonomisk vinning varken för den aktive, föreningen eller för en annan person samlas i begreppet det civila samhället.
Forskning från Ersta Sköndal högskola visar att svenskarnas ideella engagemang har ökat. Särskilt påtaglig är ökningen de senaste fem åren.
I genomsnitt utför de ideellt engagerade 16 timmar obetalt arbete per månad varje år. Enligt studien vid Ersta Sköndals högskola innebär det 400 000 helårsarbeten om människor skulle kräva betalt.

Detta uttryck för frivilligt engagemang måste stimuleras mer. Avdragsrätt för gåvor till ideella sektorn är ett utmärkt sätt att ge civilsamhället en extra skjuts. Vi medborgare borde i högre grad bestämma vart våra pengar går. Avdragsrätten ger oss den makten. Och ger föreningslivet ett nytt sätt att få in resurser till sin verksamhet.
(Andra intressanta bloggar om , , , ,, , , )

Rulla till toppen