‘Klyftorna’ ökar inte alls

Vid ett frukostseminarium presenterade Stefan Fölster den nya boken Sjanghaja de som ligger, där han och medförfattaren Fabian Wallen visar att klyftorna inte alls ökar i Sverige.
Fakta talar emot det vanliga mantrat i svensk samhällsdebatt, att klyftorna ökar. Senast framfört av LO på DN-Debatt igår.
Det intressanta med boken är att den studerar svenskarnas konsumtion istället för inkomster.
Stefan Fölster, chefekonom hos Svenskt Näringsliv, menar att konsumtionen bättre speglar människors levnadsnivå. Och då har klyftorna snarare minskat än ökat, vilket framgår av tabellen här bredvid. Författarna skriver:

Medan de 40 procent fattigaste hushållen ökade sin konsumtionsandel med 1,4 procentenheter, minskade de 10 procent rikastes andel med 0,5 procentenheter [sedan slutet av 1980-talet]. Huvudresultatet är sålunda att inkomstojämlikheten har ökat samtidigt som konsumtionsojämlikheten har minskat.

Och det är ju konsumtionen som säger mest om hur vi lever.
Kritikerna hävdade att det är väl ingen som påstått att klyftorna ökar, och riktade in sig på att boken visar att inkomstklyftorna inte minskat. Det är ju en märklig invändning. LO trumpetade ju så sent som igår ut att ”kylftorna ökar!”
Det är ju mantrat som alltid kommer från vänster.
Sedan 1980-talet har skillnaden i konsumtion mellan de rikaste och de fattigaste minskat.
Och detta som ett resultat av en lång rad liberaliseringar, skattesänkningar och avregleringar.
Jag tycker inte det kom fram tillräckligt under fruktosten, men man måste ju ha klart för sig att Sverige på 1970-talet var ett socialistiskt land, med extrema skatter och hårt styrda regleringar. När denna socialism avtagit, DÅ minskar också klyftorna i konsumtionen.
Det är alltså motsatsen till vad Socialdemokrater och andra påstår. Det är liberaliseringar som ger mer jämlikhet.
Dessa slutsatser måste ut i den svenska samhällsdebatten!
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen