När S rasar blir MP allt mäktigare i rödgröna blocket

Nu bekräftar Aftonbladet/United Minds det ras som två andra opinionsmätningar visade förra veckan, Kris för S – får rekordlågt stöd:

Socialdemokraterna tappar fyra procentenheter och får bara 29,7 procent av väljarstödet.

Samtidigt får Miljöpartiet 10,4 procent.
Det betyder att MP snart kan lämna epitetet ”stödparti” bakom sig och kräva en roll som mer jämbördigt part i förhållande till Socialdemokratin vid det rödgröna förhandlingsbordet.
Samtidigt är inte heller Mona Sahlin lika självklar som ledare för oppositionen. Maria Wetterstrand har i senaste förtroendemätningen från DN/Synovate högre förtroende hos svenska folket än Mona Sahlin: 38 procent säger sig nu ha stort förtroende för Wetterstrand, jämfört med 31 procent för Sahlin.
Det var en svår psykologisk och mental utmaning för Socialdemokratiska partiet att acceptera att man inte själva skulle utgöra regeringsalternativ, utan att man var tvungen att släppa in två små struntpartier i gemenskapen.
Nu kommer nästa utmaning, Socialdemokraterna ser ut att inte längre vara den helt dominerande kraften i oppostionens regeringsalternativ. MP kommer i kraft av mätningarna att vilja spela en större roll. Det svider mer än vad vi anar, tror jag, för socialdemokratiska aktivister. Känslan av att förlora den självklara dominansen kan bli svår att bära.
Denna förskjutning i maktbalans kan skapa slitningar. S kan komma att vilja släppa mindre makt ifrån sig än vad MP anser sig ha rätt till.
Påfrestningarna på det rödgröna blocket ökar i takt med MP.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , ,)

Rulla till toppen