Murar är symptom på mer grundläggande konflikter

I Neo-bloggen replikerar Mattias Svensson på mitt inlägg Skillnad på murar som stänger in eller låser ute. Men han väljer att inte lyssna till mina argument. Svensson uppträder som Ali Esbati och annan vänster som inte längtar efter den goda debatten, utan till att försöka vinna billiga retoriska poäng. Men låt mig göra ett försök till.
1) Svensson avvisar alla handlingar som ”stängt ute” och ser ingen skillnad till att ”låsa in”. Men varför vill han då inte förbjuda att vi låser dörrarna till våra bostäder? Det stänger ute tjuven. Vilken grov frihetsinskränkning!
Att stänga ute är för mig något helt annat än att låsa inne. Tydligen inte för Svensson, för honom är att låsa in en tjuv i fängelse lika frihetsinskränkande som att låsa tjuven ute från min bostad.
Denna premiss godkänner inte jag.
2) Murar är inte isolerade företeelser. De är symptom på en mer grundläggande sjukdom. Svensson väljer att se murarna isolerade, eftersom det bara är så man kan kräva att alla murar ska rivas. Det är otroligt enögt, ja, korkat, att bara se muren men inte till de konflikter som skapat den.
Murar är en passiv åtgärd, en ambition att inte behöva ta konflikten. Att stänga konflikten ute. Visst skulle Israel kunna riva barriären, men då skulle militanta palestinska terrororganisationer, uppbackade av Iran, omedelbart starta ett blodigt krig. Och i vetskap om att ingen separationsåtgärd någonsin får upprättas, krävs det att kriget förs till dess enda sidan är helt utrotad. Bara så kan fred uppstå, utan barriärrer.
Detta är vad alternativet till barriär i Mellanöstern är: ett utrotningskrig. En barriär som separerar de stridande åt framstår för mig som en passiv åtgärd för att förhindra blodbad.
3) Ja, den upplysta, fria civilisationen är svag. Mattias Svensson utgår ifrån att västvärlden skulle vara starkare och stabilare än andra, mindre fria civilisationer. Det är inte sant. Västvärlden är ytterst skör, svag och bräcklig. Är det något vi kan lära av 1900-talet så är det väl just det! Tyskland demonstrerade i praktiken hur en högtstående kultur på mindre än ett årtionde kunde förvandlas till en slakthus där människovärdet raderats.
Att tillåta illegal invandring i USA och Europa innebär att vår rättsstat undermineras och att det kitt som håller samhällsgemenskapen samman löses upp. Tilliten går upp i rök. Varför ska någon betala skatt, när man illegalt kan leva i landet och som tack för laglösheten automatiskt får rätt till alla förmåner, samtidigt som man fullständigt skiter i skylidgheterna?
Är det något som marknadsekonomi och rättsstat kräver, så är det att människor har tillit till systemen. Denna tillit är en ytterst tunn fernissa i våra västerländska samhällen. Skrapas denna civilisationens fernissa av, finns en avgrundsdjup barbarism därunder. Människans reptilhjärna har inte vuxit bort.   
Att riva murarna och öppna för gränslös illegal invandring är detsamma som att riva upp samhällskontraktet. Man får Thomas Hobbes istället för John Locke. Om lagarna inte längre gäller för invandrare, gäller de inte för någon. Då blir det allas kamp mot alla. Ett sönderfall av västerlandet. Och stora civilisationer har fallit förr, minns Romarriket.
Summering: Murar är olyckliga och icke önskvärda. Men att de existerar beror på mer grundläggande konflikter. Jag tycker Mattias Svensson ska begrunda dem.
Det är så typiskt, att Svensson inte en enda gång använder ordet ”konsekvens” i sitt långa inlägg.
Man kan inte bara resonera utifrån idylliska teorier. Om så vore fallet skulle jag hålla med Mattias Svensson. Nej, man måste vid politiska avvägningar se till den verkliga, skitiga verklighet där dessa murar står. För att kunna riva alla murar, måste först de bakomliggande orsakerna lösas.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen