Lissabonfördraget igenom, dags för att påbörja nästa

Tjeckiens författningsdomstol har idag meddelat att Lissabonfördraget inte strider mot tjeckisk grundlag, vilket betyder att presidenten Václav Klaus som siste man kommer att skiva på och därmed ratificera dokumentet. Det rapporterar Ekot i Reviderat Lissabonfördrag godkändes:

Beskedet är mer än glädjande, anser nuvarande ordförandelandet Sveriges Europaminister Cecilia Malmström.
– Ja, det är förstås väldigt roligt. Nu är det sista konstitutionella hindret avvärjt innan president Klaus kan skriva på fördraget och det hoppas vi sker snart.
När kan då fördraget börja gälla, tror du?
– Om han skriver på nu de närmaste dagarna så kan det träda i kraft den 1 december redan, säger Cecilia Malmström.

En historisk händelse under Fredrik Reinfeldts svenska ordförandeskap, i så fall. Detta fördrag har ansetts nödvändigt för att kunna styra EU med så många fler medlemsländer än vad de tidigare fördragen utgått ifrån.
Men Lissabonfördraget är undermåligt ur demokratisynpunkt. Väljarna kan inte ställa makthavarna till ansvar och man har inte några som helst möjigheter att påverka vilken inriktning EU ska ta: mer centralism eller mer federalism och mer höger eller vänster.
Det är skandalöst att etablissemangen skapat ett system som stängar medborgarna ute från att besluta i de avgörande besluten, vem som ska leda unionen.
Självfallet måste regeringsfrågan i EU flyttas till Europas folk.
Nu när en permanent EU-ordförande införs, ett tydligt federalistiskt inslag, är nästa naturliga steg att låta väljarna utse denna post.
Med Lissabonfördraget tillsätts denna nya post, liksom hela EU-kommissionen genom korridormygel och det blir en oaptitlig röra av makthavare från höger till vänster som ska ingå i samma ”regering”. Det vore som om landstingen i Sverige skulle utse vår regering. Från Norrland kommer socialdemokrater som beträder några ministerposter och från Stockholm kommer moderater som besätter andra.
Och så undrar man varför ingen förstår varför EU:s beslut är så röriga.
Nej, nu borde ett presidentval i Europa införas så att vi väljare får bestämma vem som ska leda unionen under kommande mandatperiod. Presidenten borde utse sin kommission som har att lägga fram förslag i enlighet med den vinnande presidentens agenda. Sedan kan ministerrådet, de i medlemsländerna valda regeringarna, godkänna eller förkasta förslag från presidenten och hans/hennes kommission.
EU-parlamentet kan avskaffas. Det har ingen relation till folken.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen