Iranska regimen beslagtar Nobels fredspris

En av de få värdiga mottagarna av Nobels fredspris på senare år är iranska advokaten Shirin Ebadi. Efter oroligheterna sedan det manipulerade presidentvalet i juni har hon befunnit sig utomlands. DN rapporterar i Iran beslagtar Shirin Ebadis fredspris:

Advokaten Shirin Ebadi – som var den första muslimska kvinna som tilldelades fredspriset – har inte gjort någon hemlighet av sitt motstånd mot regimen i hemlandet.
Efter det ifrågasatta presidentvalet i juni har hon valt att stanna utomlands. Från sin exil har hon upprepade gånger uttalat sitt stöd för regimens motståndare i europeiska medier. […]
Shirin Ebadis make och flera and­ra släktingar är kvar i Iran. De har flera gånger hotats. Enligt norska UD har maken blivit arresterad och misshandlad, hans bankkonto har blockerats och utbetalningar av hans pension stoppats. […] Nobelmedaljen och diplomet har avlägsnats från hennes bankfack i Teheran.

Attacken mot själva sinnebilden för fred och samexistens visar vad den här regimen går för. Agerandet har blivit världsnyhet. Washington Post skriver i Iranian officials seize activist’s Nobel medal, och Los Angeles Times i Norway says Iran has confiscated Shirin Ebadi’s Nobel Prize.
(Andra intressanta bloggar om , ,, , , , , , , , ,
, )

Rulla till toppen