FP ger konkreta förslag för fler jobb

Folkpartiets styrelse har lagt fram sina dokument inför landsmötet senare i november. Det innehåller bl a förslag om en liberalare arbetsrätt för att skapa fler jobb. I Svenska Dagbladet skriver Per Gudmundson, FP skramlar med bössan:

Borgerliga väljare som tycker att Moderaterna gått för långt i omfamnandet av skatter och tröga arbetsmarknadslagar välkomnar [FP:s nya] prioriteringar. Nu finns det en tydlig motvikt i Alliansen, när Folkpartiet ansluter till Centerns motståndsrörelse, och skramlar med bössan mot Las. Moderaterna borde lyssna.

Ja, vill vi ha fler jobb måste restriktiva regler bli mindre hårda. Det finns en klar koppling mellan lättheten att sparka övertaliga och viljan att nyanställa. Företag tar idag en enorm risk när man utökar personalstyrkan. Det finns en mentalitet i Sverige som går ut på att arbetsgivare adopterar de personer man anställer och blir ansvarig för deras sjukfrånvaro och livsstil. Att sparka någon är som att ta avstånd från sina egna barn. Det anses oschysst, omoraliskt och rent djävulskt.
Så vill ingen företagare bli uppfattad. Därför är det bättre att inte anställa någon, än att anställa en för mycket. Hellre avstå från affärer än riskera att utpekas som djävulens handgångne.
Vi måste diskutera nödvändigheten av RISKTAGANDE i Sverige. Det är bara om företagare vågar ta risker som utveckling kan ske. Risktagande är inte detsamma som ansvarslöshet, något som jag faktiskt tycker mig se hos många politiker. Risktagande sker för att nå framgång. Men eftersom man inte har garantier kan försöket misslyckas. Det är entreprenörskap. Om man inte gör försök vet man inte vad som fungerar. Om man bara satsar på det man redan vet fungerar sker ingen utveckling. Inga nya jobb. Inget nytt välstånd skapas.
Sverige måste bejaka risk. Också när risktagande inte leder till succé.
Här måste Nya Moderaterna tala om var de står. Har de intagit den socialistiska ståndpunkten att risktagande är lika med ansvarslöshet och något som ska undvikas? Om inte, måste man delta i diskussionen som gör det begripligt för svenska folket att risktagande är en del av en frisk ekonomi.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , ,)

Rulla till toppen