Selimovic: arbetsrätten förstör kulturens livskraft

Teaterchefen Jasenko Selimovic har gått med i Folkpartiet och kommer, om partiet nominerar honom, att kandidera till riksdagen. I Göteborgs-Posten skriver han en intressant artikel om kulturpolitiken, Kultur ingen lek för amatörer:

Socialdemokratin har nämligen aldrig intresserat sig för kultur. Kulturen har varit en del av arbetsmarknadspolitiken, exportpolitiken, finanspolitiken och allt möjligt annat, förutom just – kulturpolitiken. Vilket har resulterat i en ständig erodering av kulturen och en breddning av kulturbegreppet till oigenkännlighet. För socialdemokraterna är kulturen allt: från ”barn och ungdomar som lär sig spela gitarr framför datorn” till ”någonting som bidrar till en framtidstro”.
Med ett så brett kulturbegrepp utarmas självaste kulturen och nivån sänks till den grad att kulturen blir betydelselös. Den bästa illustrationen är det utökade Rot-avdraget som utgör ett av förslagen till den nya framtida kulturpolitiken. Jag vet inte vad Pagrots­ky har tänkt sig: att skådespelare ska vara byggarbetare eller att byggarbetare ska stå på scenen. Men Rot-avdraget är inte den kulturpolitik som Sverige behöver.

Och han anser att arbetsrätten måste reformeras för att kulturen ska få livskraft:

När Socialdemokraterna och nuförtiden även Moderaterna försvarar turordningsregler heter det att ”frånvaro av las inte skapar några nya arbetstillfällen”. Det påståendet gömmer det faktum att turordningsregler påverkar möjligheten att behålla duktiga konstnärer. På så sätt skapas en ond cirkel i vilken kompetenta och duktiga konstnärer söker sig vidare från institutionerna och kvar blir allt mer utarmade och trötta konstnärliga hus. Därmed förvandlas teaterchefens jobb i dagens Sverige till att hitta en repertoar som passar de fast anställdas ålder och sammansättning i stället för att erbjuda den bästa möjliga kulturen till medborgarna.

Intressant att höra någon tala om kvalitet i kulturen, istället för att utifrån kulturens särintresse försvara en skyddad verkstad. Att tala om krav på kulturen och inte bara om kulturens krav på mer pengar.
Det vore kul om Folkpartiet vågade satsa på Selimovic i valet nästa år.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen