Kristdemokraterna kan vinna över gråsossarna

Trots att Upsala Nya Tidning tillhör de socialliberaler som har svårt för kristdemokraterna, gör man en intressant analys av vilka väljare det är som kan lockas av den nya strategi som partiledaren Göran Hägglund drar upp, Kristdemokraternas nya väljare:

Traditionellt konservativa moderater kan med visst fog anses behöva ett alternativ när deras parti blivit det nya arbetarpartiet. Men ingenting tyder på att Göran Hägglund har deras frågor, som till exempel värnskatten eller försvaret, på agendan.
“Verklighetens folk” är i själva verket inte alls borgerliga väljare, inte heller vänster- och miljöpartister. Men inom det stora arbetarpartiet, Socialdemokraterna, finns det betydligt mer av värdekonservatism än man kan tro.
Många S-väljare delar på flera sätt ursprung med KD:s kärnväljare. Minus kyrkan, då. Den småländska Gnosjöandan innehåller inslag av “att göra rätt för sig” och “ordning och reda”, värden som delas av många inom arbetarrörelsen.
S-väljare kan vara betydligt mer konservativa än vad partiledningen önskar sig. Det visar inte minst skolpolitiken där för låga krav drabbat barn till ickeakademiker mest och där Socialdemokraterna sent omsider svängt till Folkpartiets linje.
Socialdemokrater utanför storstäderna, som struntar blankt i kultureliten och som tröttnat på stockholmarna Mona Sahlin och Thomas Bodström, attraheras av “verklighetens folk” … Och av mindre regler och förbud, att låta folk vara i fred.

Ja, i den del av arbetarklassen som inte förvandlats till kolli i bidragssystemen, finns en sund skepsis mot att andra vill agera förmyndare åt dem. Här finns arbetsmoral kvar, trots socialdemokratiska försök att utrota den.
Socialdemokraterna har kunnat behålla många väljare som inte alls delar socialistiska förmynderiet, genom att hänvisa till klass och utmåla en bild där S tar striden mot Makten, alltså kapitalet. Är det några som envetet driver en politik där man ställer “oss” mot “dom” så är det ju Socialdemokraterna!
Trovärdigheten i den motsättningen minskar för varje år. Och genom att angripa etablissemangen visar Göran Hägglund att han står på folkets sida. Hägglund river ner den socialdemokratiska maktretoriska kulissen och avslöjar att det är S och kulturvänstern som varit, och till stora delar fortfarande är de verkliga makthavarna över svensk samhällsdebatt.
Jag tror det är därför utfallen mot Kristdemokraternas förnyelse är så aggressiva, så ursinniga och så bortom sans och vett.
Hägglund river av dem fikonlövet, och blottlägger vänsterns sista kommandohöjd.
Se också bloggen i Hägglund visar socialt patos och tilltro till människan. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen