S-V-MP: Vi bestämmer vad ni ska konsumera

Vänsterpartiet i Stockholm vänder sig emot min och andras beskrivning i morse om att de rödgrönas skattehöjning driver låginkomsttagare till bidragsberoende, Lustigt nog innebär höjd skatt mer i plånboken:

Om man då tittar lite grann på vad det är man drar ner på när man sänkt skatten, så kan t.ex. notera att det skett en hel del ökade kostnader för medborgarna.
dyrare familjerådgivning
dyrare kulturskola
dyrare bad
dyrare förskola
indragna SL-kort
Ja, listan kan göras längre, men det räcker för att man ska kunna se att för den normala medborgaren så är det ironiskt nog så att med längre skatt har de fått mindre kvar i plånboken när allt är betalt.

Men vad socialister naturligtvis inte talar om är att detta förutsätter att medborgarna konsumerar just de tjänster som politikerna bestämmer att de ska konsumera. Makten över konsumtionen flyttas från medborgarna till politikerna.
Den familj som istället för kommunalt ”bad” vill använda sin lön för att bo bättre, får inte göra det eftersom Vänsterpartiet bestämt att bad etcetra ska subventioneras, inte större lägenhet. Och du som skattebetalare har bara att lyda.
Medborgarna ska tvingas att konsumera det Vänsterpartiet anser bäst, inte vad medborgarna själva skulle prioritera.
Snacka om förmynderi!
Sedan skriver man:

Dessvärre är det också så att avgifterna kostar alla lika mycket, medan skattesänkningar ger olika mycket tillbaka. Så när vi säger att borgarnas politik främst gynnar de rika, ja, då är det dessvärre också sant!

Alla vet — utom de rödgröna — att höjd kommunalskatt och minskat jobbskatteavdrag drabbar låg- och medelinkomsttagare som hårdast. Det är skattehöjningar riktade direkt mot dessa grupper.
Och eftersom dessa grupper har liten marginal, är det dom som blir allra hårdast drabbade av Vänsterpartiets, Socialdemokraternas och Miljöpartiets förmynderi. De har med högre skatter inte råd att konsumera annat än det som överheten i sin makthunger anser att människorna ska hålla sig till.
Jag hoppas verkligen att Alliansen inte bara försvarar sin politik och lägger fram sina planer för kommande år, utan att man också avslöjar den makt- och människosyn vänsteralterantivet står för. Medborgarnas frihet ska beskäras och politikernas utökas. Det är vad vänsterpolitiken går ut på.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , ,, , , , , , , , , , )

Rulla till toppen