Integritet till skydd för kriminalitet

I en debattartikel på SVT.se diskuterar Johan Ingerö integritetsfrågorna, från signalspaning i kabel till kameror på brandbilar i områden där de utsätts för stenkastning och vandalisering, Integritetsvänner får inte bli brottslighetens livvakter.
Det är ett balanserat budskap kring just de svåra avvägningar vi har att göra när tekniken ger allt större möjligheter. Så länge debattörerna grävt ner sig i skyttegravar kommer vi ingenstans.
Om detta ställningskrig fortsätter kan frågan tippa över så att inga integritetsskydd tas, eftersom allmänheten inte förstår varför kriminella handlingar ska skyddas medan de själva utsätts för brott som aldrig lagförs.
Integritetsivrarna måste börja diskutera hur proportionaliteten ska se ut i avvägningen mot andra samhällsinterssen, exempelvis rikets säkerhet. Att, som majoriteten i en webbfråga i Aftonbladet förra veckan, inte acceptera några som helst underrättelsebehov från försvarsmaktens sida är en extrem hållning. Jag tror inte man förstår att det betyder att Sverige helt utlämnar sig till andra försvarsmakter. Ju mindre Sverige vet, desto svagare står vi i försvars- och säkerhetspolitiken.
Men det har hittills varit meningslöst att ens försöka debattera. Läget är låst: antingen 0 eller 1. Så länge det är så kommer vi ingenstans.
När jag tidigare i månaden i bloggen jämförde Facebook och FRA var det naturligtvis en medveten provokation (för att ta temperaturen på debattklimatet). Visst är det skillnad på att frivilligt ge upp sin integritet i Facebook och att tvingas bli av med den genom FRA.
Men varför tillerkänner man inte samma frivillighet för upphovsmän?! De ska genom olaglig fildelning — ofrivilligt och med tvång  — bli av med sin integritet i sitt skapande, i sin musik, film, spel mm, och i hur skapandet publiceras.
Integritet gäller ju inte bara i en riktning, mot sig själv. Det gäller ju också gentemot andra. 
När olaglig fildelning sker agerar pirater som FRA, tar sådant de inte har tillstånd att fildela.
Att vara för integritetsinskränkande fildelning som pirat, men mot densamma när FRA fildelar för rikets säkerhet kan bara beskrivas som en sak: hyckleri.
Är man för integritetsskydd måste det gällar alla. Någon jävla rättvisa får det väl ändå vara!
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , ,, , , , , , , , )

Rulla till toppen