Ingen medborgarrätt utan tjock plånbok

En av årets bästa debattartiklar från en riksdagsledamot står Henrik von Sydow (M) för i Svenska Dagbladet idag, Medborgarrätt ska inte kosta pengar.

I den komplicerade skattejuridiken fanns affärsmöjligheter. Medborgarrätt – i synnerhet skatterätt – kan köpas för pengar.
Samtidigt som storföretag och förmögna köper skattejuristernas tjänster tvingas småföretagare och enskilda ofta finna sig i ett snårigt regelverk och möta en mäktig motpart i Skatteverket med 11000 anställda. Inte sällan hamnar människor i kläm mellan komplexa regelverk och starka myndigheter och i utdragna rättsprocesser. […]
Konsekvenserna kan bli brutala. Skatteprocesser kan ta flera år och om ett företag påförs betydande belopp i skatt kan det sättas i konkurs långt innan skattemålet har avgjorts och rättvisa skipats. […]
Alliansregeringen lättar på skattebördorna, men till detta måste man addera reformer av skatterätten. I det arbetet kan man med fördel förena ett konstitutionellt rättssäkerhetsperspektiv med ambitionen att skapa goda möjligheter för företagsamheten att växa.

Han gör rätt problemformulering! Det är inte många politiker som klarar det idag. De flesta politiker ser Skatteverket som sina verkliga uppdragsgivare, snarare än medborgarna. Allt Skatteverket hittar på, genomför man. Även om det gör livet till ett helvete för många skattskyldiga som inte hänger med, även om de aldrig haft någon annan avsikt än att göra rätt för sig.
Att en framträdande riksdagsledamot medger att det finns allvarliga problem och rättssäkerhetsbrister på skatteområdet är i sig en framgång.
Jag hoppas att Henrik von Sydow får tillräckligt stöd att fullfölja förändringar i den inriktning han beskriver. Då skulle Sverige bli ett bättre land att leva i.
Se min rapport: Skatteverket ägnar sig åt diskriminering.
Mer i bloggen: Skatteverket blundar för kriminella handläggare och Skatteverket erkänner maktmissbruk.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen